NAZAR DUASI
reklam alanı

İki kişi veya aile fertleri arasındaki geçimsizliklerin sevgiye dönüşmesi için nebe (amme) suresi temiz bir suya okunur. Ve bu su bir yemeğe karıştırılır. Bu yemekten yiyenler birbirleri ile barışırlar. Denenmiş bir tertiptir. İstenilen sonuca ulaşıldığında etkisi ömür boyu sürer.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevilen kimsenin yedi tel saçına Ya Vedut okunur ve saçlar ateşe atılarak yakılır. Kendi saç teliniz ve her hangi bir tırnağınıza ya vedud yazıp ayrı bir yerde bu ikisini yakın. İki külü birbirine karıştırıp sevdiğiniz kişinin yemeğine katın. O kimse aşktan delirecek gibi olur ve yapan kişinin yanından bir dakika ayrılmak istemez.
Bu ve buna benzer bir çok kez duymuşsunuzdur. Okuma sayısı verilmez. Okuma sayısı ya vedudun kendi okuma sayılarıdır. Diğer bir husus ise dnalarınızın karışmış olmasıdır. Birbirinin dnasını taşıyan kişiler birbirlerinden ayrılmak istemezler.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Birine kendinizi güzel göstermek için daha sık kullanılan bir uygulamadır. Kırmet açma niyet ile de yapılabilir. … defa Ayetel Kürsi yazılır Satırsız Beyaz kâğıda, Misk zağferan ve azcık su karışımı ile İyi bir saatte yazılması lazım. Uygulamanın sonunda değişiklikleri hayretle göreceksiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
12
Eyl

İlişkine Sevgi Tazelemek için Büyü

   yazan: admin    SEVGİ DUASI

allahu la ılahe illa hüvel hayyum kayyum allahu la ilahe illa hüvel aliyyül hakim allahu la ilahe illa huves semiul alim allahu la ilahe illa hüver rahmanurrahim allahu la ılahe illa hüvel vahidul ehad allahu la ilahe illa ferdul varid allahu la ilahe illa hüve raufur rahim allahu la ilahe illa hğvel azizur rahim allahu la ilahe illa hüvez zahirul batınu allahu la ilahe illa ahudus samedu allahu la ilahe illa fettaul alim allahu la ilahe illa aziz ul alim allahu la illa hüvel hannanul mennaul deyyan allahu la ilahe illa hüvel kadirul kahiru allahu la ilahe illa hüver rafiul alim allahu la ilahe illa hüver rabbül arsil azim allahu la ilahe illa hüvel melikul kuddus allahu la ilahe illa hüvel hamdul mübin allahu la ilahe illa hüvel baisul varis allahu la ilahe illa hüvel esmaul hüsna hüvel hayyu la ilahe illa hüve fadiu muhlisine lehuddin suphane birahmetike ya erhamerrahimin velhamdulillahi rabbil alemın.

21 gun ıkındı de 41 kere okunur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Cuma gecesi yatsı namazından sonra 66 defa ihlas suresini ve
5531 defa ya allah
1000 defa maaşallah
1000 defada selat-ü selam okunur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir kimse ıssız bir mahalde bu duayı .. üzerine okursa sevmesi istenilen kimse yaksa aşkından yanı tutuşur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente

hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

akşam namazının farzını kıldıktan sonra bir tane mum üzerine ….. suresi okunur sonra akşam namazının sünneti kılınır.yatmadan önce mum yakılır ve şöyle denir bu mum nasıl yanıyorsa …… gönlü ve gözü ve kalbi benim üzerime yansın bana kavuşmayınca rahat etmesin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Perşembeyi Cumaya ve Pazarı Pazartesiye bağlayan gecelerde olmak üzere gündüzleri mümkünse oruç tutulur.

Mümkün mertebe sessiz bir yerde Allah rızası için 2 rekat,Peygamber Efendimizin şefaati için 2 rekat ve isteğiniz için 2 rekat namaz klınır.Namazlarda Fatihadan sonra zammı süre olarak Ayetel Kürsi okunur.Selam verdikten sonra 100 istiğfar 100 kelimei tevhid 100 salavat oku.sonra 100 ayetel kürsi okunup ardından da;

661 defa ” Fe in tevellev fe-kul hasbiyallahü lâ ilâhe illâ huu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbil arşil azim.” okunur ne sitiyorsan Allah’tan dua edilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

fi kulübihim maradun fe za dehum (isim) allahu murada ve lehum (isim) azabun elimun bi ma kanü yekzibüne bi hakkı ya kahharül kabıdül şedidel batşi seriül mücibu

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Başlıktan anlaşılacağı üzere bu dua aşk acısı çekenlerin okuyabileceği bir duadır,zaten bu tür bir siteyi ziyaret ediyorsak aşağı yukarı hepimizin ortak derdi aşk acısıdır öyle değilmi? Yapacağınız uygulama şu şekildedir arkadaşlar

Bin defa Kelime-i Tevhid, bir defa “Muhammedür rasulullah”, bin defa Sure-i İhlas ve bin (1000) defada Salavatışerif okursananız hacetiniz gerçekleşir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]