Sevdiğini görmek için dua

Aşkınız, sevdiğiniz, hayat arkadaşınız dediğiniz kişiye tez elden kavuşmak için bu etkili duayı okumanız halinde Allah’ın izniyle o kişi size en yakın zamanda gelecektir.,

Felak- nas – ayetel kürsi hemen herkez nazar-büyü- müsibet kaza bela için okunduğunu bilir. 3-7 sayısız hatta.

Namazdan sonra dualarınıza başlamadan evvel yahut sırf bu sürelerle yapacağınız dua için; Mümkünse sevdiğinizle sizin resminizi yanyana koyup namazdan sonra bu süreleri okuyup , sizin kavuşmanıza yada huzursuz olmanıza engel olabilecek her türlü müsibetin nazarın büyünün ortadan kalkması dua edip Allaha yalvarıp ikinizin arasına üfleyin. Resim yoksa o kişiye yoğunlaşarakda yapabilirisiniz. Hatta fiil süresi ni ilave edin. Sizin mutlu olmanızı isteyen düşmanlarınız için faydalı olacakdır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocanın aldatmasını önlemek için dua

Bir arabi ayın ilk Cuma günü sala verilmeden önce aşağıdaki Ayetleri bir miktar yumuşak Tuz üzerine (71) yetmişbir defa okuyup üfledikten sonra ateşte yakarsan, matlubun duramayıp yanına gelir .
Tuz üzerine okunacak Ayetler budur :
Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah. Kale men yuhyil ızame ve hiye ra mim. Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alim. Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdarinaran fe iza entüm minhü tükıdun. Allahümme inni akadtü ve ahraktü kalbe ve lisani fülan ibni fülane ila mehabbeti fülane binti fülane. Bi hakkı ve bi hürmeti İyya ke na’bü ve iyya kenestein.
Okuduktan sonra tuzu ateş üzerine serpip, “Fülan oğlu fülane, fülane kızı fülanenin aşkından kararsız olsun. Bu tuzun yandığı gibi talibe matlub böyle aşkından yansın “ dersin. Allah c.c. ın izniyle istediğin şey gerçekleşir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evini ihmal eden koca için dua

evini ihmal eden ya da sebepsiz yere evinden uzaklaşan nereye gittiği ve nerede olduğu belli bile olmayan bir kimseyi geri evine,ailesine döndürmeyi arzu eden bir kimse, tenha bir yere çekilerek 17 defa aşağıdaki ayeti kerimeleri okur.Sonra Peygamber efendimize 100 defa salatü selam getirir.Hemen akabinde 3 defa Yasini şerif, üç Ayetel kürsü ve kırkbir defada Leheb(Tebbet) suresini okur.Bütün bu okumalar bitiminde alttaki niyet duasını okur ise, geri dönmesi beklenilen kişi kısa zamanda mutlaka geri döndüğü görülür.
on yedi defa okunacak ayetler şunlardır;
Kul uhiye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semi’na kur’anen’aceben
Yehdi ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden
Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve la velede
ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatata
Okuma işlemleri bitince söylenecek niyet duası;
Fa’lem ennehu la ilahe illallahu Ya Rahmanü fettehizhü vekilen ve kanellahü alimen hakima
Allahümme heyyic kalbe fülan bin fülan hatta yercia ila mehallihi bihakki kelamikel kerim ve bi hakki esmaikel ızam* Ve birahmetike Ya erhamerrahimin* La feta illa ali, la seyfa illa zülfikar*…..

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Parayı Çoğaltma Duası

Serveti katlamak için edilebilecek çok güzel ve özel duadır.Hemen bu duayı okuyarak servetiniz arttırabilirsiniz.

“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî…”

(Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.)

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

İş Bulma Duası

Yusuf Suresi Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler, önemli mesajlar verilmektedir. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur.
Kişi 54 – 55 – 56.cı ayetleri her namazdan sonra 5 kere okuduğu taktirde biiznillah tez vakitte iş bulur.

54. وَقَالَالْمَلِكُائْتُونِيبِهِأَسْتَخْلِصْهُلِنَفْس ِيفَلَمَّاكَلَّمَهُقَالَإِنَّكَالْيَوْمَلَدَيْنَام ِكِينٌأَمِينٌ
55. قَالَاجْعَلْنِيعَلَىخَزَآئِنِالأَرْضِإِنِّيحَفِيظٌ عَلِيمٌ
56. وَكَذَلِكَمَكَّنِّالِيُوسُفَفِيالأَرْضِيَتَبَوَّأُ مِنْهَاحَيْثُيَشَاءُنُصِيبُبِرَحْمَتِنَامَننَّشَاء وَلاَنُضِيعُأَجْرَالْمُحْسِنِينَ

Arapça okunuşu
54. Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
55. Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım
56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın

Türkçe Meali
54. Kral dedi ki: Onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca: Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin, dedi.
55. “Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu işi bilirim” dedi.
56. Ve böylece Yusuf’a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Ve güzel davrananların mükâfatını zayi etmeyiz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Yüksek Mevki Duası

Her Kim Bu Ayeti 7 Yıl Günde 11 Kere Okursa

Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard, yetebevveu minhâ haysu yeşâ’, nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn muhsinîne

Ve işte böylece Yusuf (A.S)’ı yeryüzünde yerleştirdik mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün, dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Her Dilek İçin Etkili Dua

“İbni Mes’ud (r.a) Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “On iki rek’at lık bir namaz vardır.Gece veya gündüz bunu kim,
her rek’atında bir fatiha ve bir de sure okursa,her iki rek’atte bir teşehhüde oturup selam verirse ve son iki rek’atta selam vermeden önce teşehhüde otururken,yedişer defa Fatiha ile Ayetel-kürsiyi okursa hemen ardından,
On kerede “La ilahe illellahu vahdehu la şerikelehu lehül mülkü velehül-hamdü
ve hüve ala külli şeyin kadir.” derse sonra “Ellahümme inni Es’elüke bi ma’kadil-ızzi min arşike ve münteharrahmeti min kitabike ve bismikel-a’zami ve ceddikel-a’la ve kelimetikettammeti en takdıya haceti” duasınıda okursa ve hemen ardından hacetini diler,sonrada başını kaldırıp sağına soluna selam verir.(Yani bu şekilde namaz kılarsa vurgulama hataları olabilir.)
Allah onun hacetini verir.
Sonrada Hz.Peygamberimiz şöyle buyurmuş “Bunu art düşüncelilere öğretmeyin.Çünkü bu müstecab olan bir duadır.(Yani onlarda bu namazı kılarlarsa onlarında dilekleri kabul olur.) buyurdu.
Peki neden böyle söylemişti efendimiz?
1o kere okuyacağımız duanın içinde ismi azam bulunmaktadır.Ve ismi azam ile tam bir ihlas ile okunan dualar reddolunmaz.
Bu duayı internette hiç bir yerde bulamadım.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Rüyada İstediğini Görme Duası

Çoğu yerde internet üzerinde görülebilir ama hepsi yanlış yada eksiktir…..
Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr.
Bu yukarıya yazdığım ayet Mülk suresi 14. ayettir. Mülk suresi okuyana şefaat eden bir suredir ,kabirde dahi yalnız bırakmaz okuyanı.Faziletleri saymakla bitmez.Herneyse konumuza dönelim .Bu ayeti arapça olarak bir kağıda yaz gece yatarken başının altına koy ve neyi görmek istiyorsan niyetini yap 7 defa bu ayeti oku.Göreceksin mutlaka, abdestli olarak yapman daha hayırlıdır.İlk gecede görürsün he oldu görmedin.7 geceye kadar okumasını tekrarla ayeti yeniden yazmana gerek yok orda kalsın.Ayrıca bu şekilde uyguladığında bu ayetin koruyucusu olan meleğide görebilirsin.Çokta sevimli görünür korkmazsın.Büyük ihtimalle rüyanda görünür.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evlilik İçin Oruç Tutma

Hayırlı biri ile evlenmek istiyorsanız bu uygulamayı yapmanızı tavsiye ederim. Kısmetse yüce Allah dualarınızı kabul eyleyecektir. Kadın veya erkek fark etmez duanız kabul olur.

bir gün oruç tutacak, aşağıdaki duayı 10 güne kadar her gün 10 defA okuyacak. Allah’ın izniyle 10 gün içinde evlenecek. işte evlilik duası:

Bakara 221.: Ve la tenkihul muşrikati hatta yü’minun, ve le ementüm mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm, ve la tünkihul müşrikine hatta yü’minu, ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lec a’cebeküm, ülaike yed’une ilen nar, vallahü yed’u ilel cenneti vel mağfireti bi iznih, ve yübeyyinü ayatihi lin nasi leallehüm yetezekkerun.

Nisa 25-127.: Ve mel lem yesteti’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahu a’lemü bi imaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehizati ahdan fe iza uhsinne fe in eteyne bi fahişetin fe aleyhinne nifsü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahüm ğafurur rahiym.
Ve yesteftuneke fin nasi’ kulillahü yüftiküm fihinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fi yetamen nisaillati la tü’tunehunne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkikuhünne vel müstad’afine minel vildani ve en tekumu lil yetama bl kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihi alima.
Mümtehine 10.: Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekumulmu’minatu muha ciratin femtehinuhunne allahu a’lemu biiymanihinne fein ‘alimtumuhunne mu’minatin fela terci’uhunne ilelkuffari la hunne hillun lehum ve la hum yehillune lehunne ve atuhum ma enfeku ve la cunaha ‘aleykum en tenkihuhunne iza ateytumuhunne ucurehunne ve la tumsiku bi’isamilkevafiri ves’elu ma enfaktum velyes’elu ma enfeku zalikum hukmullahi yahkumu beynekum vallahu ‘aliymun hakuymun.
Nur 32-60.: Ve inkihül eyama minküm ves salihiyne min ibadiküm ve imaiküm iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih vallahü vasiun alim.
Vel kavaidü minen nisaillati la yercune nikahan fe leyse aleyhinne cünahuney yeda’ne siyabehünne ğayra müteberricatim bi zineh ve eyyesta’fifne hayrul lehünn vallahü semiun aim.’

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]