reklam alan?

Söz geçiremediğiniz, sizi hiç dinlemeyen ve kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmeyen kimse için hazırlanan etkili bağlama yöntemlerinden birisidir. O kimsenin size aşk ve muhabbet ile bağlanması yönünde hazırlanır. Sözünüzden çıkmaz sizi dinler ve isteklerinize razı gelir. Bir de bu uygulama için niyet edilip okunması gereken dualar vardır. Dilerseniz aşağıdaki duayı … vaktinde … kere okuma yapabilirsiniz. Dua şu şekildedir:
Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fîkabdatike. Nâsiyetî biyedike. Mazın fiyye hükmüke. Adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke ev iste’serte bihî ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’âne nûra sadrî ve rebî’a kalbî ve celâe hüznî ve zehâbe hemmî.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
19
Ağu

Denenmiş Gerçek Sevgi Duası

   yazan: admin    SEVGİ DUASI

İstediğin birinin sevgi ve muhabbetini celp etmek istersen … suresi ayet 39 u 121 kere şekere okuyup sevdiği kimseye yedirirse o kimsenin sevgi ve muhabbetini çekmiş olur. Bu şekeri yiyen kimse muhabbetle ona yönelir. Denenmiş etkili işlemler arasında yer almaktadır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
19
Ağu

Karı Kocayı Soğutma Duası

   yazan: admin    SOĞUTMA DUALARI

İstenmeyen veya uzak durması istenen kişi veya kişiler içindir. Birini kendinden soğutmak onun uzaklaşmasını sağlamak için yapılır. Bunun dışında okuma yapılarak dualar ile hazırlanan tertipleride vardır. Aşağıdaki duayı … vaktinde … kez okuyarak niyetinizin gerçek olması için dua edebilirsiniz. Arapça okunuşu şu şekildedir:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah .

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Yazacağım duayı aklınızda soru işareti olmadan inanarak okuyun. Ve Yaradana güvenin.

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuriz zati ve sırrış şerri fi cemiıl esmai vessıfati ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

100 defa okuyun. 24 saat içerisinde haber alırsınız sevdiğiniz kişiden.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
16
Tem

Kapalı kısmeti açma duası

   yazan: admin    KISMET DUALARI

Kısmetiniz kapandıysa ve bu yüzden evlenemiyorsanız yapacağınız dua ;
Bismillahirrahmanirrahim
Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin
Bineassin hakîmin katiussirri esbelet

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilinizle gereksiz yere tarışmalar yaşıyor ve geriliyorsanız eğer onun sizi daha çok sevmesini istiyorsanız eğer okuycağınız etkili dua

Bismillahirrahmanirrahim
İnit tehemtü nasihaş şeybi fi azeli Veş şeybü ebadü fi nushin anit-tühemi

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
14
May

Sıkıntılarınız geçsin diye dua

   yazan: admin    SIKINTI DUALARI

Bismillahirahmanirrahim

Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil’ahireti haseneten ve kına azabennar.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

”Ya Ragibu”zuhre satinde meşgul olan evliliğinde saadetle yaşar .

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
6
May

İki eşi birbirine bağlama duası

   yazan: admin    BAĞLAMA DUASI

Bakara suresi 243 ayeti yazılıp zeytin yaprağının suyuyla ezilse hanenin dört köşesine dökülse o hanede yaşayanlar birbirine bağlanırlar.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
20
Mar

Düşman dili bağlama duası

   yazan: admin    DİL BAĞLAMA DUALARI

“Ya eyyühellezine amenu la tabtilu sadakatikum bilmenni vel’ezadan vallahü la yehdil kavmel kafiriyne”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]