İlişkine Sevgi Tazelemek için Büyü

allahu la ılahe illa hüvel hayyum kayyum allahu la ilahe illa hüvel aliyyül hakim allahu la ilahe illa huves semiul alim allahu la ilahe illa hüver rahmanurrahim allahu la ılahe illa hüvel vahidul ehad allahu la ilahe illa ferdul varid allahu la ilahe illa hüve raufur rahim allahu la ilahe illa hğvel azizur rahim allahu la ilahe illa hüvez zahirul batınu allahu la ilahe illa ahudus samedu allahu la ilahe illa fettaul alim allahu la ilahe illa aziz ul alim allahu la illa hüvel hannanul mennaul deyyan allahu la ilahe illa hüvel kadirul kahiru allahu la ilahe illa hüver rafiul alim allahu la ilahe illa hüver rabbül arsil azim allahu la ilahe illa hüvel melikul kuddus allahu la ilahe illa hüvel hamdul mübin allahu la ilahe illa hüvel baisul varis allahu la ilahe illa hüvel esmaul hüsna hüvel hayyu la ilahe illa hüve fadiu muhlisine lehuddin suphane birahmetike ya erhamerrahimin velhamdulillahi rabbil alemın.

21 gun ıkındı de 41 kere okunur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşime Muhabbet Tılsımı Nasıl Yapılır

Bir kimse ıssız bir mahalde bu duayı .. üzerine okursa sevmesi istenilen kimse yaksa aşkından yanı tutuşur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente

hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Dileklerinizin Kabul Olması için Okunacak Etkili Dua

Perşembeyi Cumaya ve Pazarı Pazartesiye bağlayan gecelerde olmak üzere gündüzleri mümkünse oruç tutulur.

Mümkün mertebe sessiz bir yerde Allah rızası için 2 rekat,Peygamber Efendimizin şefaati için 2 rekat ve isteğiniz için 2 rekat namaz klınır.Namazlarda Fatihadan sonra zammı süre olarak Ayetel Kürsi okunur.Selam verdikten sonra 100 istiğfar 100 kelimei tevhid 100 salavat oku.sonra 100 ayetel kürsi okunup ardından da;

661 defa ” Fe in tevellev fe-kul hasbiyallahü lâ ilâhe illâ huu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbil arşil azim.” okunur ne sitiyorsan Allah’tan dua edilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eski Sevgilinizi Unutup Daha Fazla Acı Çekmemeniz için Dua

Başlıktan anlaşılacağı üzere bu dua aşk acısı çekenlerin okuyabileceği bir duadır,zaten bu tür bir siteyi ziyaret ediyorsak aşağı yukarı hepimizin ortak derdi aşk acısıdır öyle değilmi? Yapacağınız uygulama şu şekildedir arkadaşlar

Bin defa Kelime-i Tevhid, bir defa “Muhammedür rasulullah”, bin defa Sure-i İhlas ve bin (1000) defada Salavatışerif okursananız hacetiniz gerçekleşir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Boy Hamaylı ile Sevdiğimi Kendime Aşık Etmek

Birbirlerini sevdikleri,birbirlerinden vazgeçemedikleri halde sürekli huzursuzluk,tartışma ortamı içinde yaşayan evinin tadı tuzu kalmayan karı kocanın eski mutlu hzurlu haline dönebilmeleri için:
Karı kocanınyüzleri kıbleye dönük olarak durmaları sağlandıktan sonra kısa bir süre okunup kişilere doğru üflenir. Ardından kişilerden… kez Bismillah ya Allah söyleyip yere üflemeleri istenir. Kişiler bir ateşin sağ ve sol yanına oturdultan sonra ateşe doğru bakmaları istenir. Daha önceden okunmuş olan tuzlu su ocağın üzerinde kısa bir süre okunurken döndürülür ve her ikisininde birer yudum içmesi sağlanır.
Kişiler ayrı ayrı yere oturtularak çevrelerine birer üçgen çizilir. Kişiler bu üçgenin içinde oturturken çevrelerinde ikisinide içine alacak şekilde lahavle illa billah diyerek …. kez dönülür. Ardından erkek üçgenin içinden çıkartıp kapının önüne götürerek evin dışına çıkartılır.
İlk …gün erkeğin gelmesiyle bu işlemler …gün boyunca devam ettirilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilini Kendinden Soğutup Onu Unutmak için Dua

daha önce hiç kulanılmamış temiz bir tabak alınır bu tabağa önce 7 kez Şemhâhîrin yazılır, bu Şemhâhîrin berhetiye esmalarındandır ve karşılığı Yâ kadîru yâ kâdiru yâ kâfî yâ azîzü yâ cebbâr dır,siz sadece onu yazın daha sonrada

Ve lekad ahidnâ ilâ Âdeme min kablü fenesiye

ayetini 3 kere yazacaksınız

daha sonra tabağa unutulacak kişinin ve annesinin ismi yazılır,yazılan tabak temiz saf su ile silinip su içilirse hacet gerçekleşir

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Çok Etkili Aşk Hamaylı Nasıl Yapılır

Ailelerde,eşler birbiriyleriyle iyi geçinemedikleri takdirde Kur’anı kerimdeki …. suresi tatlı bir nesne üzerinde gelen azimeti ile birlikte muhabbete ait eşref bir saatte* dokuz defa okunur ve yedirilirse aralarındaki geçimsizlik ve soğukluk kalkar yerini tatlı bir muhabbete bırakır.Eğer yapılan kötü bir etki olmazsa ömürlerinin sonuna kadar birbirlerini derin bir muhabbetle severler.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]