Gözü Kimseyi Görmesin Duası

Kuvvetli bir celbiye sıcaklık
Dilediğin bir kimseyi yanına getirmek yada yuvasını terk edip giden bir eşi geri getirmek için, ayrılan iki kişiyi barıştırmak, birbirlerine kavuşturmak vb niyetle aşağıdakş mübarek vefk sevgi ve muhabbete ait hayırlıbir saatte yazılır.Üzerine xx defa kasem okunur ve niyet zikredilerek yakılır ise hakkında bu tertip uygulanan kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun döner gelir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Aradığınız Aşk İçin Dua

Bazı insanlar vardır ki bir türlü aradıkları aşka sahip olmazlar bu dua ile kısmet ise istedikleri aşka en kısa zamanda sahip olacaklardır. Etkili olan bu dua ile aşk için çekilen üzüntü kısa sürede bitecektir.

beş vakit namaza devam ettiği halde bu ismi şerifi çok zikreden kimse kısa zamanda hidayet yoluna bulmuş olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Barışmak İçin Dua

Bu dua ile eğer o kişi ile küs iseniz ve barışmak istiyor iseniz kısa sürede bu dua ile o kişinin gönlünü alacak ve barışacaksınızdır. Yüce Allah her daim yardımcınız olsun.
ya vedud ismi şerifini uygun bir saatete 100 kere okursanız gönlünü alırsın

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğini Bağlama Duası

Aşkınızı veya sevdiğiniz bir insanı kısa sürede kendinize bağlamak için güzel bir duadır. Allah’ın izni ile hakkınızda hayırlısı ise çok istediğiniz o aşkı kendinize bağlayacaksınızdır.
Bu yapacagın amelle her türlü hayır ve ser isteklerine Allah
c.c. ın izniyle seri bir sekilde elde edersin.
Allah c.c. ın ismi serifini Yâ nidası ile 66 defa zikrettikten sonra
en sonunda su duayı okursan, olacak olan acaiplikleri görürsün.
Okunacak dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rab’bil âlemin. Ve
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi
ve sellim. Yâ erhamer râhimine Yâ erhamer râhimine Yâ
erhamer râhimine Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahmânü Yâ
Rahîmü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü yâ hayrul mesûline yâ
mucîbü da’vetil mudtarîne yâ ilâhel âlemîne bike enzelte
hâcetî ve ente a’lemü bihâ fakduhâ.

Bu duadan sonra on (10) defa su duayı okursun.

Allâhümme lehâ ve li külli hâceti fakduhâ. Bi fadli Bismillâhirrahmânirrahîm.
Mâ yeftehı linnâsi min rahmetin felâ mümsike
lehâ.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Birlikte Olduğun İnsanı Getirme Duası

Bu dua ile allah’ın izni ile birlikte olduğun ancak yuzakta veya bırakıp giden sevgili yada eşi çok kısa sürede kendinize aşık edeceksinizdir.

*önce istenen şey için niyet edilir sonra sırasıyla

*3 defa ” zilzal” suresi

*11 defa ” inşirah” suresi

*11defa ” fil” suresi okunur ve

*11 defa da salavat okunur. okunacak salavat şöyledir: ” Allahümme salli ala seyyidina muhammedi’ nin- nebiyyi’l- ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

* Daha sonra kıbleye dönülerek 786 defa ”’ bismillahirrahmanirrahim ” okunur ve niyetindeki isteğin şey için dua edilir.

* Bu şekilde arka arkaya mutlaka 7 gece devam edin, inşallah hayırlı isteklerinizi rabbim kabul eder…..

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kavuşturan Etkili Dua

Eper sevdiğiniz bir insan sizden uzakt aise bir türlü kavuşamıyor iseniz bu dua ile Allah’ın izni ile birbirinize kavuşacaksınızdır. Etkili ve güzel bir duadır.

yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne ..

.. lı yere sevdiginizin adını söyleyeceksiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Geri Getiren Dua

Bu dua her kim gitmiş ise sevgili koca arkadaş dost onu tekrar kendinize kısa sürede getirmek için etkili bir duadır. bu dua ile kısmet ise gideni tekrar getireceksinizdir.
40 Gün Sabah Namazından Sonra Okuyanın İstediği Gerçekleşir

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgi İçin Dua

Bu dua ile Allah’ın izni ile sahip olmak istediğiniz sevgiye kısa zaman içerisinde sahip olacaksınızdır. Sevgi olarak .ok etkili bir duadır.

Sevgi için hergün 70 adet Kevser süresi okunur okuma gece yarısından sonra yapılmalıdır ve mutlaka okumaya başlamadan önce niyet edilmelidir.
Örneğin; ayşe oğlu ahmet ile ben fatma kızı ceylana sevgi ve muhabbet beslesin. gibi
Unutmayın ameller niyetlere bağlıdır. Mutlaka başta niyet edilmelidir.
Allah yar ve yardımcınız olsun

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]