En Etkili Okunan Olan Dua – Diğerlerinden Farklı

Ey yüce Rabbim! Ben senin âciz, biçare kulunum. Sana layık, sana yakışır bereketli, feyizli kelimelerle dua edip yalvarmay bilemiyorum. Ancak senin yüce katında büyük kıymet ve değeri olduğuna inandığım, senin sevgili kulun Veysel Karani’nin şu dua ve munacatı ile sana dua ediyor ve yalvarıyorum. Allah’ım! Ona açtığın o yüce dergahının lütuf kapısını, rahmet ve lütfunla bize de aç. Ya Rabbi! İşte o sevgili kulunun duasıyla, onun söylediği gibi, ben âciz biçare kulun da dua ediyor ve diliyorum…

1. İlahi! Ente Rabbi ve ene’l-abdü
Ve Ente’l-Hâliku ve ene’l-mahluk.
2. Ve Ente’r-Rezzaku ve ene’l-merzuk.
Ve Ente’l-Maliku ve ene’l-memlük.
3. Ve Ente’l-Azizu ve ene’z-zelil.
Ve Ente’l-Ganiyyu ve ene’l-fakiyr.
4. Ve Ente’l-Hayyu ve ene’l-meyyit.
Ve Ente’l-Baki ve ene’l-fâni
5. Ve Ente’l-Kerimu ve ene’l-leim.
Ve Ente’l-Muhsinu ve ene’l-müsi.
6. Ve Ente’l-Gafuru ve ene’l-müznib.
Ve Ente’l-Azimu ve ene’l-hakir.
7. Ve Ente’l-Kaviyyu ve ene’d-daif.
Ve Ente’l-Mu’tî ve ene’s-sâil.
8. Ve Ente’l-Eminü ve ene’l-hâif.
Ve Ente’l-Cevâdu ve ene’l-miskin.
9. Ve Ente’l-Mucîbü ve ene’d-dâî
Ve Ente’ş-Şâfi ve ene’l-meriz.
10. Fağfirli zünûbî ve tecavez annî ve’şfi emrâzî ya Allah’u ya Kâfî. Ya Rabbi ya Vâfi. Ya Rahîmu ya Şafi. Ya Kerimu ya Muafi. Fa’fu annî ve an ebî ve ümmî ve rufekâine’s-sadikıne ve hizmeti’l-Kur’an ve’l-iman. Fa’fü anni min külle zenbin ve afinî min külli dâin. Va’r-da annî ve anhüm ebeden.Birahmetike ya Erhamerrahimin. Amin! Velhamdülillahi Rabbi’l-Alemin.

DUANIN ANLAMI:

1. Allah’ım! Sen benim Rabbimsin; Ben ise senin kulunum (Sen benim sahibimsin; ben ise senin kölenim)
Sen Halik’sin (yaratansin) ben ise mahlukum (yaratılanım)

2. Sen Rezzaksın (rızk verensin); ben ise merzukum (rızık verilenim)
Sen Maliksin (mülkün sahibisin); ben ise memlüküm (sahiblenilenim. Benim sahibim sensin)

3. Sen Aziz’sin (çok güçlüsün); ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)
Sen Ganisin (çok zenginsin); ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)

4. Sen Hayy’sın (hayat-ı ebedi ile hayy’sın, dirisin); ben ise meyyitim (ölümlüyüm, ölüyüm)
Sen Bakî’sin (ölümsüzsün) ben ise faniyim (ölümlüyüm, geçiciyim)

5. Sen Kerim’sin (kerem sahibisin); ben ise leimim (değersizim)
Sen Muhsin’sin (iyilik eden, ihsan edensin); ben ise kötüyüm (kötülük eden, isyan edenim)

6. Sen Gafûr’sun (günahları silen, bağışlayan, affedensin); ben ise günahkarım (günah işleyenim)
Sen Azim’sin (ululuk ve azamet sahibisin, büyüksün-yücesin); ben ise hakirim (küçük ve değersizim)

7. Sen Kavi’sin (güçlüsün-kuvvetlisin); ben ise zayıfım (çok güçsüz ve acizim)
Sen Mu’ti’sin (verensin); ben ise sailim (isteyen ve dilenenim)

8. Sen Emin’sin (emniyetlisin, emniyet verensin); ben ise haifim (korkudayım, korkuluyum, emniyetsizim)
Sen Cevvad’sın (çok cömertsin, bol bol verensin); ben ise miskinim (çok muhtacım yoksulum)

9. Sen Mucib’sin (duaları kabul eden, gereğini yapansın); ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)
Sen Şâfi’sin (şifa veren sensin); ben ise merizim (hastayım). (Ya Rabbi, Şifa veren sensin, hasta olan benim).

Allah’ım, gerçek budur! Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver;
Şifa veren ancak sensin. Ya Allah’u ya Kafi; ya Rabbi ya Vafi; ya Rahimü ya Şafi; ya Kerim ya Muafi!
Allah’ım, benim butun gunahlarimi bağışla. Annemi, babamı, kardeşlerimi; bana yol gösteren üstadımı ve hocamı bağışla; iman ve Kur’an hizmetinde bulunan arkadaşlarımı da bağışla. Beni affet, bütün dertlerime devalar ver,
afiyetler ihsan eyle! Beni ebedi olarak rızkına ve hosnutluğuna eren kullarından eyle!
Ey merhamet edenlerin en merhamedlisi olan Allah’ım, bana rahmetinle muamele eyle! Amin…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğini Kendi Düşüncene Çekme Duası

1.Selavati Şerif:Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH Ve ala Alike Ve ashabike Ya HABİBELLAH(3 KEZ)
2.Sonra Enfal Süresi Ayet 914 Defa) Bismillahirrahmanirrahim..
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ
İz testegîsûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifîn(murdifîne).

Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.(Diyanet işleri)

3.Dua ve Hacetimizi Allahü Telaya Arz ediyoruz

4.Selavati Şerif:Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH Ve ala Alike Ve ashabike Ya HABİBELLAH(3 KEZ)

Toplam 11 Gün Devam Edilecek….

Selavati şerif olarak başka bir selavat okuyabilirsiniz ancak ben fazileti iyi olan bir selavat yazdım…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kederli Günde Okunacak Dualar

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : Birinde hüzün veya keder olunca şöyle söylesin:

اللَّهُمَّ إنِّي عَبْدِكَ ، اَبْنُ عَبْدِكَ ، اَبْنُ أُمَّتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أسْأَلُكَ بِكُلِّ إسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسِكَ ، أوْ أنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أوْ عَلَّمْتَهُ أحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أوْ اسْتَاْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدرِي ، وَجِلاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي
: Allahümme innî abdüke, ebnü abdike, ebnü ümmetike nasiyetî biyedike, mâdin fiyye hukmüke, adlün fiyye kadaüke, eselüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsike, ev enzeltehu fî kitâbike, ev allemtehu ehaden min halkıke, ev este’serte bihi fî ilmi’l-gaybi ındeke en tec’ale’l- kur’âne’l-azîmi rabîa kalbî, ve nûra sadrî, ve cilâe hüznî,ve zehebe hemmî :

: Allah’ım! Ben Senin kulunum, senin kulunun oğluyum, ümmetinden biriyim. Kaderin Senin elinde. Benim hkakkımda Senin hükmün geçerli, tadir ettiğin adalettir.Yüce Zâtının işittiği, kitabında indirdiğin, yaratıklarından birine öğrettiğin veya gayb bilgisinde kendi tercih ettiğin isminle Senden dilekte bulunuyorum! Yüce Kur’ân’ı kalbimin baharı, gönlümün nuru ve üzüntümün cilâsı kıl! Üzüntümü gider!”

Bunu söyleyenden Allah üzüntü ve kederi gideriri, yerine sevinç getirir.” Buyurdu.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Dargınların Barışması İçin Dua

oldukça faydalı ve tüm forum üyelerimizin faydalanabileceği dargınların barışması için dua tarifini yazoyorum 114 Ya Cami esması okuduktan sonra

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente

birkezde bu duayı okuyanlar niyetine okuduğu kişiyle dargınlığı düzelir

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eski Sevgilinizi Unutmak İçin Yüksek Tesirli Dua

aşkından faydasını görmediğiniz silmek unutmak istediğiniz eski sevgilinizi sevdiğini unutmak için dua nedir derseniz forumumuz için yazıyorumtemiz bir tabağa 7 kere Şemhâhîrin esması yazılacak sonrada isimlerle beraber şu ayet yazılacak

Ve lekad ahidnâ ilâ Âdeme min kablü fenesiye

safran mürekkebi ile yazılan bu yazı temiz bir su ile silinerek içilirse sevilen kişi unutulur

sormak istediklerinizi konuya yazabilirsiniz yardımcı oluruz

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Gözü Kimseyi Görmesin Duası

Kuvvetli bir celbiye sıcaklık
Dilediğin bir kimseyi yanına getirmek yada yuvasını terk edip giden bir eşi geri getirmek için, ayrılan iki kişiyi barıştırmak, birbirlerine kavuşturmak vb niyetle aşağıdakş mübarek vefk sevgi ve muhabbete ait hayırlıbir saatte yazılır.Üzerine xx defa kasem okunur ve niyet zikredilerek yakılır ise hakkında bu tertip uygulanan kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun döner gelir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Aradığınız Aşk İçin Dua

Bazı insanlar vardır ki bir türlü aradıkları aşka sahip olmazlar bu dua ile kısmet ise istedikleri aşka en kısa zamanda sahip olacaklardır. Etkili olan bu dua ile aşk için çekilen üzüntü kısa sürede bitecektir.

beş vakit namaza devam ettiği halde bu ismi şerifi çok zikreden kimse kısa zamanda hidayet yoluna bulmuş olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]