reklam alan?

ilk önce allah rızası için 2 rekat namaz kılın.Niyetınızı belırtın.Sonra yasın suresı 4 kere arkaya arkaya okunur. en sonunda 4 defada mübin duası okunacak.butun yasın kıtaplarında mevcuttur. yanlız bunu perşembeyı cumaya baglayan gece 12 den sonra okunması gerekıyor. kendı uyguladıgım ve netıce aldıgım bır uygulama.sonuç alamazsanız 1 hafta veya 15 gun bekleyıp tekrar okuyabılırsınız.Burdan tekrar belırtyım helal durumlar için uygulayın harama kullanmayın.allah herkesın dualarını kabul etsın.AMIN

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

ayrılan sevgiliyi geri getirme duasıdır arkadaşlar,hergün niyet edilerek otuz defa aşağıda yazılan dua okunursa ayrıldığınız sevgiliniz size dönecektir
okunacak dua: ya halika men fis semavavati vel erdi küllün ileyhi meadüh

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Muhabbet için kırkbir adet kuru üzüm al ve her birinin üzerine bu Ayeti kerimeleri bir defa okuyup, okuduğun kuru üzümleri matlubuna yedirirsen, seni çok şiddetli bir şekilde sever ve Allah Teala hazretlerinin izniyle sana ram olur.
Okunacak Ayeti Kerimeler budur :
بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِهُزِّى اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّافَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ0 مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا
Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüzzi ileyke bi cizın nahleti tüsakıt aleyke rüteban ceniyya. Feküli veşra bi ve karri aynen feimma tereyn minel beşeri ehada.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Fatiha suresinin şu Azimetini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra matlubunun saçından üç adet kıl alıp, bu kılları yazdığın nüshanın içine koy ve güzelce dürerek yedi gün üzerinde taşı. Yedi gün içinde matlubun gelmezse 21 gün dursun. 21 gün sonra yine gelmezse tenha bir yerde nüshayı ateşte yak. Matlubun seri bir şekilde yanına gelir ve senin için aklı çıkacakmış gibi olur
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl alâ sehharte fülân. Semîan mutîan Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakkil hayyil kayyûmi ve bi hakkil melikil Ebced. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Errahmânirrahîm. Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl. Semîan mutîan bi hakkir rahmân- irrahîm ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakkil meliki Hevzah. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl. Semîan mutîan bi hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakkil meliki Taykel. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü Yâ Ma’bûdü Yâ Müsteânü ecib Yâ Mîkâîl. Semîan mutîan bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîıl Karîbil ma’bûdil müsteâni ve bi hakkil meliki Mensa’. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl. Semîan mutîan bi hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakkil meliki Faskar. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Allâhü Yâ Hakîmü Yâ Alîmü ecib Yâ Anyâîl. Semîan mutîan bi hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakkillâhil Hakîmil Alîm. Ve bi hakkil meliki Şetsah. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâimü Yâ Azîzü ecib Yâ Azrâîl. Semîan mutîan bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi hakkil Kâimil Azîz. Ve bi hakkil meliki Zadzağ. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Allâhümme innehü leyse fîs semâvâti ve deverâtün ve lâ fîl ardı ğamarâtün ve lâ fîl bihâri katarâtün ve lâ fîl cibâli mederâtün ve lâ fîl eşcâri verakâtün ve lâ fîl ecsâmi harakâtün ve lâ fîl kulûbi hatarâtün illa ve hiye leke ârifâtün ve ileyke şâhidâtün ve aleyke dâllâtün ve fî mülkiki müsahharâtün fe bil kudreti sehharte bihâ ehlel aradîne ves semâvâti sehhirlî ve matlûbî ve sehhirlî kulûbü cemîıl mahlûkâtir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbüd da’vâti yâ rabbel âlemîn. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

fatiha ile muhabbet duasıdır,sevdiğinizin dönmesi için okunur ilk önce binbir (1001) tane fatiha suresi okunmaya başlanır ama okunurken her 100 tane öncesinde bu duayı okumanız gerekir
Allahümme inni eselüke fethan mübinen ve nasran azizen ve safhan cemilen bi hurmeti fatihatin futuhatin meftuhatin min ilmi ummil kitabi li diniyettin ittilaaiyyettin ala usuuliha fil ğaybi Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşa’ u ve hüvel kaviyyul aziz.
binbir (1001) fatiha okuması tamamlandıktan sonrada şu dua okunmalı ve niyet söylenmelidir
Allahümme ya cami’ a’ l asvati ya mucibe’d da’avati ya alimessırri vel hafiyyati bi hakkı suretil fatiha vel bakarati vel enami ve bi hakkı kef ha ya ayn sad ve bi hakkı suretil fatihati ikdi hacati fi hazihis saati birahmetike ya erhamer rahimiyn

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
30
Nis

Karşı cinsi aşktan kör etme duası

   yazan: admin    SEVGİ DUASI

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni.) 20 kere okuduktan sonra 1 kere
Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete. okunacak
İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır

İsimlendirmeye örnek:
ahmet ibni havva ya da ayşe binti fatma.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
29
Nis

Bağlı kişiyi bile getiren dua

   yazan: admin    DİLEK DUALARI

Ay büyümeye başladığı zaman yatsı namazından önce boy abdestti alıp yatsı namazını kılarsın sonra 2 rekat hacet namazı kılınır 1.rekatta bir fatiha 1 amener resülü okunur.. 2 rekatta 1 fatiha 3 ihlas okunur ve niyetini yaparsın ve
1-ayet el kürsi
3-ihlas
3-salavatı şerife okuyup yasin süresine başlarsın müminlere geldiğinde aşağdaki duayı 3 kez okursun ve buna 3 gün devam edersin.. 3.gün sonunda istediğin kişi hala aramamış gelmemiş ise 4. gün yine devam edersim bu kez mübinlerden sonra okunacak duayı 7 kez okursun 3 gün devam edersin… yine gelmezse 4. gün aynı şekilde devam edilecek ve mübinlerden sonraki duayı 40 defa okuyacaksın.. zincire bağlı olsa dayanamaz gelirmiş…..

mübinlerden sonra okunacak dua..
Mey yeşfa şefa aten hasenetey ye kül lehü nesiybüm minha ve kanellahü ala külli şey im mukite. ve iz huyyitüm bi tehiyyetüm ve heyyü bi aysene minha ervuddu ha innallahe kane ala külli şey in hasiba Allahü la ilahe illa hüve la yecme anneküm ila yevmil kıyameti la reybi fihy vi men estek minnallahü hadisa…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
29
Nis

Sürekli devamlı sohbet için dua

   yazan: admin    MUHABBET DUASI

bu ayeti öğrendikten sonra tesirini çok fazla gördüğüm ve istedim ki bu konuda sorun yaşayanlar bu ayetten hayırlısı ile yararlansınlar.
3 tövbe istiğfar,
3 salavatı şerife .
3 ya erhamerrahimin ( Bunu Söyledikten Sonra RABBİM Meleğini Görevlendirirmiş .Bakın Bu Kulum Benden Ne İstiyo Diye),
niyetini içten bir şekilde et ve besmele ile beraber Uruben Etrâbâ (Vakıa Suresi 37. Ayet ) günde en az 1 tesbih kadar oku ama okuyabiliyorsan 888 kere okumanızda yarar vardır. okurken eşini nişanlını veya sevgilini düşün…okuma zamanı yoktur fakat hepimizin bildiği gibi gece saatleri rahmetin daha fazla olduğu saatlerdir.tavsiyem gece okumanızdır ama siz istediğiniz zaman okuyabilirsiniz…RABBİM Bu Konuda Yardım İsteyenlerin Yardımcısı Olsun İnşallah.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Perşembeyi gecesi abdestli olarak 487 Ya vedudul kaviul camii esması çekilir.Daha sonra aşağıdaki dua 7 kez okunur ve buna 3 hafta üst üste devam etmek gerekir. Ya hayyum Ya kayyum Ya Vedudul kaviuL Cami Ya Kalbe (sevdiğinizin adı) Beyne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ve enserehu Allahümme Ya men edhil muhabbete yusufe fi kalbi zeliha ve ya men edhal muhabbete Muhammedin sallalahu aleyhi ve sellem fi kalbi hadice bin huveylid ve aişe bint ebu bekir edhil muhabbete (sevdiğiniizn adı) fi kalbi (kendi adınız)kema adhalte ‘lleyle fi fin nahari ve’n – nehari fi leyli ve’z zekeri fil ünsa lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim velakine ilahe ellefe beynehüm innehu azizun hakim. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.Teftah kalbü(sevdiğiniizn adı) bi (kendi adınız)muhabbete camiül billahil azizül mütekebbir El Kebir , El Müheymin El Azim Allahümme Ya Men Ellefe beynel selci vennari ellef beyne abdike(sevdiğiniizn adı)ve(kendi adınız)inneke ala ma teşaün kadirün. Ya vedudul kaviul camii…Bunu uyguladıktan sonra istediğiniz kişinin anne adı ve kendi adı ebced değerleri kadar da ya vedudul kaviul cami çekerseniz ya da sayısız etkisi hem daha çabuk olur bi iznillah.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
29
Nis

Ayrı insanları kavuşturan dua

   yazan: admin    DİLEK DUALARI

Hergün minimum 30 defa okunur. Ayrı olduğunuz kimseyle kavuşmanız için çok tesirli. Esmai Erbain de geçen önemli bir zikir duasıdır. 19. Ayettir. KAYNAK: Mecmuatul Ahzap syf 363 Okuma saati müşteri ve kamer yıldızı celp ve muhabbete ait saatler olmalıdır. Erkek bir bayan için okuyacaksa Zühre saatini tercih etmelidir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]