reklam alan?
1
May

Evlenme için etkili bir uygulama

   yazan: admin    AŞK DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
esselaatu vessalamu Aleyke Ya Rasulallah Sallallahu Ta’ala Aleyhi ve Ala alihi ve barik ve sellim
Asselamu Aleykum ve Rahmatullahi ve Barakatuhu
defalarca denenmiş ve olumlu sonu alınmış bir uygulamadır.
Uygulamaya başlamadan önce sadaka vermek,Uygulama islami takvimin ilk cumasın da başlanır 3 cuma ara vermeden devam edilir.
Önce niyet edidilir , sonra 11 defa sallı+barik sonra 21 defa tek oturuşta cuma suresi okunur ,sonra 11 defa Salli+Barik okunur…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Terkeden sevgilinin dönmesi için 7 gün akşam namazından sonra veya akşam ezanından sonra 2 rekat hacet namazı kılınacak. Niyet edip:

7 adet Nas suresi
7 adet Felak suresi
7 adet Ayet-el kursi
7 adet Fatiha suresi
7 adet İnşirah suresi
7 adet Yasin suresi 9. ayeti
7 adet İsmi Azam duası

sonrada niyet edilcek,felan oğlu felan kızı tez zamanda bana dönsün denilecek…Selam ve dua ile…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Not: denediğim ve sonuç aldığım bu duaayı siznle paylaşamk istedim
muhabbet için her kim ki sabah namazından sonra hiç bir kimse ile konuşmadan 3 gün 3 sabah namazından hemen sonra 101 kere aşağıdaki esmai şerifi hulusu kalp ile okursa allahın izniyle seni düşünmekten deli divane olur gayet mücerreptir..

bismillahirrahmanirrahim
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim ya kadim ya daim ya veter baid ya samed ya men lem yelit velem yulet velem yekünlehu küfüven ehat sallallahu teala aleyhi ecmain….

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

ilk önce allah rızası için 2 rekat namaz kılın.Niyetınızı belırtın.Sonra yasın suresı 4 kere arkaya arkaya okunur. en sonunda 4 defada mübin duası okunacak.butun yasın kıtaplarında mevcuttur. yanlız bunu perşembeyı cumaya baglayan gece 12 den sonra okunması gerekıyor. kendı uyguladıgım ve netıce aldıgım bır uygulama.sonuç alamazsanız 1 hafta veya 15 gun bekleyıp tekrar okuyabılırsınız.Burdan tekrar belırtyım helal durumlar için uygulayın harama kullanmayın.allah herkesın dualarını kabul etsın.AMIN

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

ayrılan sevgiliyi geri getirme duasıdır arkadaşlar,hergün niyet edilerek otuz defa aşağıda yazılan dua okunursa ayrıldığınız sevgiliniz size dönecektir
okunacak dua: ya halika men fis semavavati vel erdi küllün ileyhi meadüh

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Muhabbet için kırkbir adet kuru üzüm al ve her birinin üzerine bu Ayeti kerimeleri bir defa okuyup, okuduğun kuru üzümleri matlubuna yedirirsen, seni çok şiddetli bir şekilde sever ve Allah Teala hazretlerinin izniyle sana ram olur.
Okunacak Ayeti Kerimeler budur :
بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِهُزِّى اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّافَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ0 مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا
Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüzzi ileyke bi cizın nahleti tüsakıt aleyke rüteban ceniyya. Feküli veşra bi ve karri aynen feimma tereyn minel beşeri ehada.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Fatiha suresinin şu Azimetini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra matlubunun saçından üç adet kıl alıp, bu kılları yazdığın nüshanın içine koy ve güzelce dürerek yedi gün üzerinde taşı. Yedi gün içinde matlubun gelmezse 21 gün dursun. 21 gün sonra yine gelmezse tenha bir yerde nüshayı ateşte yak. Matlubun seri bir şekilde yanına gelir ve senin için aklı çıkacakmış gibi olur
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl alâ sehharte fülân. Semîan mutîan Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakkil hayyil kayyûmi ve bi hakkil melikil Ebced. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Errahmânirrahîm. Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl. Semîan mutîan bi hakkir rahmân- irrahîm ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakkil meliki Hevzah. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl. Semîan mutîan bi hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakkil meliki Taykel. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü Yâ Ma’bûdü Yâ Müsteânü ecib Yâ Mîkâîl. Semîan mutîan bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîıl Karîbil ma’bûdil müsteâni ve bi hakkil meliki Mensa’. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl. Semîan mutîan bi hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakkil meliki Faskar. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Allâhü Yâ Hakîmü Yâ Alîmü ecib Yâ Anyâîl. Semîan mutîan bi hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakkillâhil Hakîmil Alîm. Ve bi hakkil meliki Şetsah. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâimü Yâ Azîzü ecib Yâ Azrâîl. Semîan mutîan bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi hakkil Kâimil Azîz. Ve bi hakkil meliki Zadzağ. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Allâhümme innehü leyse fîs semâvâti ve deverâtün ve lâ fîl ardı ğamarâtün ve lâ fîl bihâri katarâtün ve lâ fîl cibâli mederâtün ve lâ fîl eşcâri verakâtün ve lâ fîl ecsâmi harakâtün ve lâ fîl kulûbi hatarâtün illa ve hiye leke ârifâtün ve ileyke şâhidâtün ve aleyke dâllâtün ve fî mülkiki müsahharâtün fe bil kudreti sehharte bihâ ehlel aradîne ves semâvâti sehhirlî ve matlûbî ve sehhirlî kulûbü cemîıl mahlûkâtir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbüd da’vâti yâ rabbel âlemîn. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

fatiha ile muhabbet duasıdır,sevdiğinizin dönmesi için okunur ilk önce binbir (1001) tane fatiha suresi okunmaya başlanır ama okunurken her 100 tane öncesinde bu duayı okumanız gerekir
Allahümme inni eselüke fethan mübinen ve nasran azizen ve safhan cemilen bi hurmeti fatihatin futuhatin meftuhatin min ilmi ummil kitabi li diniyettin ittilaaiyyettin ala usuuliha fil ğaybi Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşa’ u ve hüvel kaviyyul aziz.
binbir (1001) fatiha okuması tamamlandıktan sonrada şu dua okunmalı ve niyet söylenmelidir
Allahümme ya cami’ a’ l asvati ya mucibe’d da’avati ya alimessırri vel hafiyyati bi hakkı suretil fatiha vel bakarati vel enami ve bi hakkı kef ha ya ayn sad ve bi hakkı suretil fatihati ikdi hacati fi hazihis saati birahmetike ya erhamer rahimiyn

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
30
Nis

Karşı cinsi aşktan kör etme duası

   yazan: admin    SEVGİ DUASI

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni.) 20 kere okuduktan sonra 1 kere
Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete. okunacak
İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır

İsimlendirmeye örnek:
ahmet ibni havva ya da ayşe binti fatma.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
29
Nis

Bağlı kişiyi bile getiren dua

   yazan: admin    DİLEK DUALARI

Ay büyümeye başladığı zaman yatsı namazından önce boy abdestti alıp yatsı namazını kılarsın sonra 2 rekat hacet namazı kılınır 1.rekatta bir fatiha 1 amener resülü okunur.. 2 rekatta 1 fatiha 3 ihlas okunur ve niyetini yaparsın ve
1-ayet el kürsi
3-ihlas
3-salavatı şerife okuyup yasin süresine başlarsın müminlere geldiğinde aşağdaki duayı 3 kez okursun ve buna 3 gün devam edersin.. 3.gün sonunda istediğin kişi hala aramamış gelmemiş ise 4. gün yine devam edersim bu kez mübinlerden sonra okunacak duayı 7 kez okursun 3 gün devam edersin… yine gelmezse 4. gün aynı şekilde devam edilecek ve mübinlerden sonraki duayı 40 defa okuyacaksın.. zincire bağlı olsa dayanamaz gelirmiş…..

mübinlerden sonra okunacak dua..
Mey yeşfa şefa aten hasenetey ye kül lehü nesiybüm minha ve kanellahü ala külli şey im mukite. ve iz huyyitüm bi tehiyyetüm ve heyyü bi aysene minha ervuddu ha innallahe kane ala külli şey in hasiba Allahü la ilahe illa hüve la yecme anneküm ila yevmil kıyameti la reybi fihy vi men estek minnallahü hadisa…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]