Toplumda Sevilmek İçin Etkili Dua

Arkadaşlar kaynakta gün ve saat verilmemiş o yüzden sanırım istediğiniz gün istediğiniz kadar okuyabilirsiniz duayı yazıyorum

Sebbit sebbit rûhâniyyetil mehabbeti vel meveddeti ve ülfeti
bi cemî-ıl halâikı vemtizâcin fihi rûhâniyyetil mehabbeti fî
kulûbe benî Âdeme ve benâti Havvâ hurrihim ve abdihim ve
sâiril halki ecmeîn.
Esma-i A’van ve Kasem Kasem isimlerini Azimete ilave edip okursun.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğiniz Kişiyi Unutmak İçin Etkili Dua

Bir kimse ask acisi cekiyorsa ve sevdigini unuta mıyorsa once
gusul abdest alarak temiz mahalda niyet yaparak
2rekat namaz kilinir.
namazdan sonra
bir kez en’ami serif okunur ilk bes ayeti 11 kez okunur
sonra sonuna kadar okunur.
ve okuyub biten kimi iki elleri ters cevirerek ey bana azap veren filan ibni filan cik allahin izniyle benim kalbimden.amin.
Uc kez ters tutmus eller silkermis kibi edilir.
sonra en’am suresinin 1_5ayetler temiz bir kagida yazip uc gun sabahla icmeye devam edilir artik ask acisindan kurtulmus olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Aşık Olduğunuz Kişiye Karşı Açılmak İçin Dua

Bir insna ile muhabbet yaşamak istiyor iseniz etkili bir duadır. bu dua sayesinde Allah’ın izni ile ne ksıa zamanda po kişi ile ufaktan bir muhabbet başlaycak ve hakkınızda hayırlısı ise muhabbetiniz gelişecektir.

istenilen kişinin adı ve ana adı ebcedle hesablanır cıkan sayıya 1667 ilave edilir ve 7 gece yasıdan sonra senestedricühüm min haysü la ya lemün aytikerimesi okunur bu okuduklarını sevdigin kişeye yollarsın
okuma esnasında güzel kokulu bir buhur yakmalı hiç kimse ile konusmamalı ve hiç kimseye yapılan işlem söylenmemelidir etkiyi artırmak için varsa istenilen kişinin camasırına okunan ayet üflenir ve bu camasırda yakılarak etki artırılır yoksa okumak yeterli gelir
bu tertip denenmiş ve gercekten tam ve eksiksiz okuyanlar karsılıgını görmüşlerdir

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğiniz Çok mu Uzaklara Gittiyse Okunacak Dualar

Bu dua ile sevdiğiniz insan ile eğer uzakta iseniz kısmet ise en kısa zamanda bir araya geleceksinizdir. Sevgiliniz ile en kısa zaman içerisinde istediğinize sevgi ile birlikte olup mutlu olacaksınızdır.

önce niyet edilir,kiminle barışmak yada kavuşmak istenirse..

ardından 114 kere ya câmi çekilir..

ardından 1000 kez Allahümme
ya câmiünnasi li yevmin la raybe fihi icma beyni (gelmesi istenilen kisi ismi) ibnu(okunan bayansa binti) (ki$inin anne ismi) innallahe la yuhliful miad.

1000 kez okunurken her 100 de 1 kez de şu okunacak

ircii (ki$i ismi ibnu/binti anne ismi) ala hubbil muhabbete (kendi isminiz ibnu/binti anne isminiz)

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Karı-Koca Arası Sevgilerin Birleşmesi İçin Dua

Bu dua sayesinde görücü usulü ile evlenen eşler kısa sürede birbirine sevgi duymaya başlayacaklardır. Aralarındaki görücü usulü olan evlilik Allah’ın izni ile kuvvetli sevgiye dönecektir.

Ya kebirü esmasını yemeğin üzerine okuyarak yedirilirse eşinizi size bağlanır,eşlerin anlaşması için en ideal dualarlar bir tanesidir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Karşınızdakinin Kalbine Girmek İçin Denenmiş Dua

Bu dua ile sevdiğiniz insnaın kalbine kısa sürede sahip olacaksınızdır. Aşk önemli bir durumdur. Hayırlı bir eşe sahip olduğunuzda bu dua ile kısa sürede kısmet ise onun kalbine sahip olacaksınızdır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni.) 20 kere okuduktan sonra şu
Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete. okunacak
İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Hastalık Ve Nazardan Korunmak İçin Etkili Dua

Hastalıklardan ve nazardan korunmak için bu vereceğimiz duayı halis bir kalp ile okuyunuz ve inşallah sağlığınıza kavuşacaksınız.Hastalıklardan ve nazardan korunmak için size söylediğimiz şeilde mutlaka uygulamalısınız

Cam bir kadehin iç tarafına kırk defa Besmele-i Şerife yazılıp zemzem veyahut tatlı kuyu suyu ve memba suyu ile yazılar bozularak sudan bir hastaya içirilirse Cenab-ı Hak Vacibü’l Vücud Hazretleri Besmele-i Şerife’nin bereketiyle o hastaya şifa ve afiyet ihsan buyurur.
Çocuk doğururken güçlük çeken bir kadına yukarıda yazılı vechile hazırlanmış olan Besmele-i Şerife’nin suyu içirilirse o kadın derhal hamlinin vaz’eder, sıkıntıdan kurtulur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bed Duaya Karşı Etkili Dua

Üzerinizde ki bedduaları bu dua ile minumum seviyeye indirmek için dua.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Rabbena la tuziğ kulubena ba,de iz hedeytena ve

hep lena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab.

Ve kül cael kakku ve zehekal batilu innel batile kane

zehuka. Rabbena inneke caimunnasi li yevmin la raybe

fihi,innallahe la yuhlifül mi,ad. Venünezzilü minel

Ku,ani ma huve şifaün ve rahmetün lil mü,minine

vela yezidüzzalimine illa hasara.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Koruyucu Azime Duası Etkili

Bismillahir rahmanir rahıym* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli seyin ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn* Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vagfir li fe inneke hayrul gafirin*Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn* Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebgıyan* Eselüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil azami minha en tecalel lame tava yedeyye vel elifel hakime aleyye ven nüktate vuslaten minke ileyye* Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk* Ves sirru sirruk* Ve la ilahe gayruk* Ve entel melikül hakkul mübin* Taha* Yasin* Nun* Kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim* Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad* Kef ha ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim muhiyt* Bel hüve kuranün meciyd* Fi levhın mahfuz* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*

Ve cuma gecesi 101 Ayetal kursi ,101 nas süresi 101 fellak süresini suya tuza sekere okuyun ve ailece icinn yiyeceklere koyunn bittikce tazeleyinn nazarinizi kötü enerjinizi büyünüzüü yok etmek icin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazardan Korunma Yolu Etkili

BİRİNCİ YÖNTEM Bismillâhirrahmânirrahiym. “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiû’z-zikrâ ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-âlemîn.” Kalem Suresi/51-52. Ayet Yukarıda yazmış olduğum, Ayât-i Kerîme ehil ve abid kimse tarafından yazılarak taşınılabilinir ve su üzerine okunularak suyu ile yıkanılabilir veyahut içilebilir. İKİNCİ YÖNTEM 1- Fatiha Sûresi 2- Âyet’el-Kürsi 3- Mülk Sûresinin 3. Âyeti Olan; “Ferci’l-besara hel terâ mü’mîn futûr.” 4- Tevbe Sûresinin 14.Âyeti Olan; “Ve yeşfî sudûre kavmin mü’minîn.” 5- Şuara Sûresinin 80. Âyeti Olan; “Ve izâ merıdtü fe hüve yeşfîn.” 6- Yunus Sûresinin 57.Âyeti Olan ; “Ve şifâün limâ fî’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.” 7- Fussılet Sûresinin 44.Âyeti Olan; “Kûl hüve li’l-lezîne âmenû hüden ve şifâün.” 8- İsra Sûresinin 69.Âyeti Olan; “Ve nünezzilü mine’l-kur’ani mâ hüve şifâün ve rahmetün li’l-müminîn.” 9- Nahl Sûresinin 69.Âyeti Olan; “Fî hi Şifâün li’n-nâsi.” Bir su dolu kaba sırasıyla yedişer defa okunularak suyu nazar değmiş kimseye “Nazarın kalkması ve şifâ bulması niyetiyle” içirilir. Şifâ Allah’tan.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]