reklam alan?
5
Ara

HASTAYA OKUNACAK DUA BURADA

   yazan: admin    ŞİFALI DUALAR

faydalı ve faziletli bir dua konusu ile sizlerleyiz değerli site takipçileri ve ziyaretçiler çok sorulan konulardan biriside hastaya okunan duadır “Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm eyyühel ervâhu ve sâiril eryâhıl müvekkilûne bi a’dâil insâni bi nemûhin nemûhin cevliyyen cevliyyen yâ kender eclâciın eclâciınşentehûrin şentehûrin bâşin bâşin kesrahin kesrahin bi kudretillâhi be bi hakki azametillâhi ve bi hakki sultânillâhi şemheyûşin şemheyûşin vâhin vâhin vehin vehin râhin râhin atyûmin atyûmin atyûşin atyûşin ma’bûşin ma’bûşin ehbâhin ehbâhin allâhü allâhü allâhü yâ cebrâîlü âhin âhin allâhü allâhü allâhü yâ mîkâîlü ehyâhin ehyâhin allâhü allâhü allâhü yâ kesfeyâîlü inzilû alâ hâzihil evcâı vel eryâhı ve zelzilûhâ ve ezhibûhâ ve ahricûhâ ve asrifûhâ min hâzihil cesedi ve innâ alâ zehâbin bihi le kâdirûne ve billezî izâ erâde şeyen en yekû le lehü kün feyekûn. Seniyyin seniyyin ekûın ekûın fekacin fekacin mahmetin mahmetin ehacin ehacin fâûcin fâûcin mâûcin mâûcin veyûcin veyûcin rîhın rîhın uhric eyyüher rîhus sekıyyü bi heltafin heltafin şelyetîın şelyetîın melyetîhın melyetîhın neclehın neclehın âhin âhin allâhü allâhü sübbûhun sübbûhun kuddûsün kuddûsün rabbül melâiketi ver rûh. İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fülkilletî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhü mines semâi min mâin feahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahharînes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn. Bişelşin bişelşin sabûtin sabûtin haykûşin haykûşin hâşetin hâşetin kâşetin kâşetin andeîşin andeîşin rîhın rîhın uhrüc eyyüher rîhuş şedîdü vel veceut târiku ven tekıl min hâzel udvi ilâ ğayrihi hattâ tahruce min hâzel cesedi bi ızzeti men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad.”  bu duayı hasta yatalak yada şifası bulunamayan birine günde enazüç enfazla yedi kez okursanız Allah c.c. izni ile şifa bulacaktır

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

BUNALDIĞINDA OKUNACAK DUA BURADA

   yazan: admin    SIKINTI DUALARI

değerli site takipçilerimiz ve ziyaretçiler bunaldığınız anlarda İnşirah suresini bolca okuyunuz  ”Bismillahirrahmanirrahim,Elemneşrahleke sadrek Ve vedağna anke vizrek Ellezi engada zahrek Ve refağna leke zikrek Feinne meal usri yüsra Inne meal üsri yüsra Feiza ferağte fensab Ve ila rabbike ferğab” okunuşu böyledir İnşirah suresinin selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

SIKINTIDAN KURTULMA DUASI BURDA

   yazan: admin    SIKINTI DUALARI

sizlere tavsiye edebileceğimiz bir başka sıkıntı duasıda budur değerli site takipçilerimiz “Yâ mu’minü İzzullâhu errahmânu errahîm” her akşam yetmiş kere okuyanın sıkıntıları Allah c.c. izni ile sona erecektir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

İsteklerinize göre bize gelen maillere göre en çok ihtiyaç duyduğunuz duaları sizlere yazıyoruz değerli site takipçilerimiz ve sıkıntıdıdan kurtulabilme için 33 defa “Selamün kavlen min rabbirrahıym” okuyun ve sonrasında “Allahümme bihakkı hzahil ayetiş şerifeti ve ma havethü minel esraril münifeti in tasrif anni keydi fülanin ve şerrihi.Allahümme erdüd keydehü fi mahrihi.Allahümme eşğılhü anni bişağılin la yestetıy’u reddehü ya Allahü ya Allahü ya Allahü.” bu duayıda birkez okursanız sıkıntınız kalmaz inşallah

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

kolayca sıkıntılarından kurtulmak isteyen ve bu konuda bizler soru sorup yardım isteyen değerli site takipçilerimize günde bir kere mübarek Şuara suresini okumalarını tavsiye ediyoruz

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN DUASI

   yazan: admin    SIKINTI DUALARI

vesvese hallerine “Sübhânel melikül kuddûsül hallâkul feâlü in yeşe’yüzhibküm ve ye’ti bi haklin cedîd. Ve mâ zâlike alallâhi bi azîz.” kurtulmak için bu duayı okumanızı tavsiye ediyoruz değerli site takipçileri

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

SIKINTI DUASI BURADA

   yazan: admin    SIKINTI DUALARI

sıkıntısı çok olanlar kolay ve faydalı bir yöntem yazalım değerli takipçilerimiz besmele-i şerifeyi yani “Bismillahirrahmirrahim” i sıkıntılı zamanlarında bin defa okursanız sıkıntılarınız giderilir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

sıkıntısı olanların sıkıntıdan kurtulma duası budur değerli takipçilerimiz sıkıntılı anlarınıza günlerinize “Vemen yettekıllahe yec’âllehu mahracen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib. Ve men yetevekkel alAllâh i fehuve hasbuh” bu duayı okuyabildiğiniz kadar okumanız tavsiye olunur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

FELAKETLERDEN KORUNMA DUASI BURDA

   yazan: admin    KORUNMA DUALARI

işi gidip gelirken işteyken evdeyken kısaca günün hersaati heryerde bizlere korunma kalkanı oluşturacak  olan “Bismilâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün filerdı ve lâ fis semâî ve hüves semiy’ul aliym”  bu duayı günde yedi kez okumanız tavsiye olunur değerli takipçilerimiz

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

ŞEYTANI UZAKLAŞTIRAN DUA BURDA

   yazan: admin    KORUNMA DUALARI

şeytanın fitnr vermsinden vesvesesinden korunmak şeytanı korkutup uzaklaştırmak isteyen değerli takipçilerimiz “Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey’in kadiyr” günde bir kere bu duayı okusunlar

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]