reklam alan?

Er Rahim esmasını ebced değerli olan 289(ikiyüzseksendokuz) defa vird edinip hergün okuyanı Allah c.c. kötülüklerden korur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

TATLIYA OKUNAN DUALAR BURADA

   yazan: admin    MUHABBET DUALARI

tatlı gıdalara dua okuyp yedirerek celbi muhabbet sağlamak için bazı farklı yöntemler vardır bunlar birisi ve faydalı olanını değerli ziyaretçilerimiz için yazalım “tatlı bir gıda üzerine 18 defa Alak Suresini son secde ayetini okumadan okuyup, o tatlı şeyin üzerine nefes ettikten sonra 19.u okuyuşta secde ayeti ile birlikte ve hemen secdeye varıp rica ve dileğini söylersin. Okunmuş olan tatlıyı matlubuna yedirirsin ” bu formülden faydalanabilirsiniz

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

yine faydalı bir dua ile daha sizlerleyiz değerli misafirler ve takipçilerimiz ve yine bu konuda soru ve istekler mevcuttu istekte bulunan kardeşlerimiz “BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM YA VAHİDÜL BAKİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEY-İN VE AHİRUHU” bu duayı perşembeyi cumaya bağlayan geceleri niyetlenip okusunlar

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

bir insanın rüyasına nasıl girilir diye sürekli soru ve mailler gelmekte bizde mümkün oldukça bu sorulara konularda cevap vermekteyiz rüyaya girme konusunda istekte bulunan değerli takipçilerimiz “niyet edip Fatiha suresini üç defa ve Akaddu nevme fülan ala muhabbeti fülanate ve ıshki bi hurmetis suretil fatiha bu duayıda otuzüç kere okuyarak uyusunlar” istekleri gerçekleşir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

sevgilimin sevgisi bana karşı çok artsın deli divane olsun diyen değerli ziyaretçilerimiz “3 tövbe istiğfar,3 salavatı şerife 3 ya erhamerrahimin okunuyor daha sonra niyet ediliyor ve sonra besmele ile beraber Uruben Etrâbâ günde otuzüç kez okunur” bu formülden faydalanabilirler

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

CÜZDAN DUASI BURADA

   yazan: admin    RIZIK DUALARI

cüzdan duası ençok sorulan ve istenen dualar arasındadır çünkü fazileti boldur yazıp taşıyan hemen herkes faydasını gördüğünü bildirmektedir sizde herhangi bir cuma günü bu önemli duayı yazarak üzerinizde bulundurun

cüzdan duası arapça:  وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

RIZKIN ARTMASI İÇİN DUA BURADA

   yazan: admin    RIZIK DUALARI

Vakıa suresinin en çok okunduğu ve okunması tavsiye edildiği konulardan birisi maddi sıkıntılardır bu sureyi sizde sürekli okursanız rızık darlığı çekmezsiniz günde 40 defa okuyan yoksulluk yüzü görmez selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

FAKİRLİKTEN KURTULMA DUASI BURADA

   yazan: admin    RIZIK DUALARI

maddi sıkıntılardan bunaldıysanız herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir tavsiyede bulunalım değerli dostlar İnşirah suresini hergün 10 defa niyetlenip okuyun çok faydasını göreceksiniz selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
5
Ara

İŞYERİ BEREKET DUASI BURADA

   yazan: admin    RIZIK DUALARI

bu dua vesilesiyle sizlerinde işyerlerinde bol müşteri ve çok gelir olsun rızkınız bollaşsın geliriniz artsın darklık çekmeyin inşallah diyerek duaya geçelim bu duayı sabahları üçerkez okumanız tavsiye olnur “Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil fakri ved dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve ma’mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel kâfi ven nûni İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba’del âhiri vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Leyse ke mislihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.”

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

önemli dilekleriniz için yasin suresini nasıl okumanız gerektiği hakkında ve yasin suresinin dilek duasını yazayıyoruz değerli ziyaretçilerimize

dilekler için niyet edilir yasin suresi üç kez okunup ardından birkezde bu dua okunur

İlâhî cûdüke dellenî aleyke ve ihsânüke karrabenî ileyke eşkû ileyke mâ lâ yahfâ aleyke ve eselüke mâ lâ ya’siru aleyke iz ılmüke bi hâlî yekfî süâlî yâ müferrice kürbil mekrûbîne ve
ferric annî mâ ene fîhi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîne festecebnâ lehü ve necceynâhü minel ğammi ve kezâlike nüncîl mü’minîne allâhümme zel meni ve lâ
yümenni aleyhi yâ zelcelâli vel ikrâmi ve yâ zet tavli vel inâmi lâ ilâhe illâ ente zaheral lâcîne ve câral müstecirîne ve me’menel câifîne ve kenzet tâlibîne allâhümme in künte
ketebtenî ındeke fî ümmil kitâbi şekiyyen ev mahrûman ev matrûden ev mukteran aleyye fir rizkı femhu allâhümme bi fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî vaktâra rizkî vesbutnî
ındeke fî ümmil kitâbi seîden merzûkan müveffekan lil hayrâti fe inneke kulte ve kavlükel hakku kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli yemhullâhü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül kitâbi eselüke allâhümme bi hakkit tecelliyel a’zami fî leyletin nısfi min şehri şa’bânel mükerremilletî yüfraku fîhi külli emrin hakîmin ve yebramü en tekşife annâ minel belâi mâ ente bihi a’lemü inneke entel eazzül ekrami ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammed in nebiyyil ümmî ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.

ve netive Allah c.c. den beklenir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]