**Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua Oku**

herhangi bir şeyi yada herhangi bir kimseyi rüyada görebilmek için okunacak dua nedir diye sorarsanız nazarduası.com sitemizin okurları için hemen yazalım bu mücerrep yöntemi

birşeyi rüyada görebilmek için bu ayeti: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr) yazıp yastık altına koyacaksınız ve uyumadan evvel yedi kere okuyacaksınız ve okuduğunuzda netice müspet olacaktır arzu ettiğiniz her ne ise rüyanızda görünecektir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aşık Edip Geri Getirme Duasını Yazalım**

çok fazla ihtiyaç duyulan dualardan birisi olan birini aşık edip geri getirmek için okunacak duayı sizlere yazalım değerli kardeşlerimiz bu duayla ilgili çok fazla soru ve istek olduğu için nazarduası sitemizde sizlerde faydalanın diye yazıyoruz

ygulama yöntemi budur kıymetli okurlar: yatsı namazı sonrası kıbleye karşı oturularak bin defa nas suresi okunur her yüzde bir defa şu dua okunur “Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi hakki hâzihis sûreti erîfeh”

okudukan sonra sabır ve tam bir inançla netice beklenmeli sonuç müspet olacaktır

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aile Huzurunuz İçin Duası**

aile içerisinde huzur olması için okunacak dua yöntemini yine nazarduası sitemizde siz kıymetleri okurlara faydalanmanız dileğimle yazıyorum ailesinde şiddetli geçimsizlik huzursuzluk olanlar faydasını görene kadar her gün 18 Kureyş suresi ve 161 Ya Mani esmasını okusunlar Allah c.c. izni ile netice müspet olacaktır

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aşk Ve Muhabbet İçin Duası**

aşk ve muhabbet için tatlıya okunan bir başka dua daha yazıyoruz sevgili nazarduası.com sitesi okurları matlubunun aşkı muhabbetini kendine çekmek isteyenler tatlı bir yiyeceğe 500 (beşyüz) kere  ”bismillahirrahmanirrahim ya rahmane külli şey’in ve rahimehu” okusunlar ve talip oldukları kimseye yedirsinler anne ismiyle bereber niyet edilerek muhabbete uygun bir saatte okunacaktır  ve netice müspet olacaktır

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**VE ELGAYTÜ ALEYKE MEHABBETEN MİNNİ **

“Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni” bu ayeti kerime muhabbet için tatlıya okunan duadır nasıl yapıldığınız nazarduası.com sitemizde sizlere anlatalım

kendinize aşık edip bağlamak istediğiniz bir kimse niyetine tatlı yiyecek alıp üzerine 20 defa bu mübarek ayeti okuyacaksınız illa yiyecek olmasıda şart değil koklanacak çiçek gibi birşeyde olabilir elbette ve diyelimki yiyeceğe 20 kez niyetle okudunuz ise onu sevdiğinize yedireceksiniz ve müspet neticeyi göreceksiniz inşallah

her defasında yazdığımız gibi niyet ederek okuyacaksınız

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**SEVGİ İÇİN DUASI**

sevdiğinin sevgisini kazanmak isteyenler için kolay bir dua yöntemini nazarduası sitemizde ihtiyacı olan insanlarımıza sunuyoruz

okuma yöntemi: Besmele-i şerife yani bildiğiniz gibi Bismillahirrahmanirrahim i okuma sayısı (ebced sayısı) olan 786 kere bir bardak suya okuyup nefes ederek o suyu sizi sevmesini istediğiniz kişiye içirir iseniz derin bir muhabbetle size bağlanır selametle değerli okrlarımız

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**SEVDİĞİNİ KENDİNE BAĞLAMAK İÇİN DUA**

sevdiğinden ayrı olanlar için dua yöntemidir sevdiğinizden ayrımısınız? size karşı soğukmu davranıyor? ilgisizmi? v.s. durumlarda o şahı kendine bağlamak isteyenler için okunacak dua şudur:  İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi emşâcin keza ile ila mehabbati keza elacele elacele essaate essate elvehan elvehan barekellahü fiküm ve aleyküm

bu duayı bağlamak istediğiniz kişi niyetine 21 gün (üç hafta) günde 21 kez okuyacaksınız bu süre içerisinde etkisini görürsünüz inşallah selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**CELBİ MUHABBET DUALARI**

celbi muhabbet için değişik bir dua yöntemini nazarduası sitemizde sizlere takdim ediyoruz ج ح م خ  harflerini sağ elinizin başparmak tırnağına yazın avucunu kapatarak yetmiş (70) defa kevser suresini oku ve talibinin yanına yaklaşarak avucunu aç  o kişinin sana bağlanmasını dilersen dileğin olur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aşık Etmek İçin Okunacak Dua Budur**

bir kimseyi yada sevdiğini kendine aşık etmek için okunanan aşk duası budur sevgili nazarduası sitemizin okuyucuları uygun bir vakitte 2 Rekatlık hacet namazı kılınır namaz sonunda sevilen kişinin sizi sevmesine niyet edilerek 3003 kere Ya Vedud okursunuz kolay ve tesirli bir uygulamadır kolay gelsin sevgiler saygılar

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Kavuşma Duası Budur**

ayrı olduğun sevdiğine kavuşma duası budur sevgili nazarduası okuyucuları tesirli mücerrep bu duanın okunuşunu ve nasıl okunacağını sizlere yazalım

 

okuma yöntemi: Duayı şöyle okuyacaksınız uygun bir vakitte 1001 defa İhlas suresi okunmaya başlanır okuma yapılırken her 100 İhlas sonunda bir kez şu dua okunur

OKUYACAĞINIZ DUADIR:

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyül Kayyümül Melikü Ebced elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun

kolaylıklar dilerim sevgi ve muhabbetle

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]