**SEVDİĞİNİ KENDİNE BAĞLAMAK İÇİN DUA**

sevdiğinden ayrı olanlar için dua yöntemidir sevdiğinizden ayrımısınız? size karşı soğukmu davranıyor? ilgisizmi? v.s. durumlarda o şahı kendine bağlamak isteyenler için okunacak dua şudur:  İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi emşâcin keza ile ila mehabbati keza elacele elacele essaate essate elvehan elvehan barekellahü fiküm ve aleyküm

bu duayı bağlamak istediğiniz kişi niyetine 21 gün (üç hafta) günde 21 kez okuyacaksınız bu süre içerisinde etkisini görürsünüz inşallah selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**CELBİ MUHABBET DUALARI**

celbi muhabbet için değişik bir dua yöntemini nazarduası sitemizde sizlere takdim ediyoruz ج ح م خ  harflerini sağ elinizin başparmak tırnağına yazın avucunu kapatarak yetmiş (70) defa kevser suresini oku ve talibinin yanına yaklaşarak avucunu aç  o kişinin sana bağlanmasını dilersen dileğin olur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aşık Etmek İçin Okunacak Dua Budur**

bir kimseyi yada sevdiğini kendine aşık etmek için okunanan aşk duası budur sevgili nazarduası sitemizin okuyucuları uygun bir vakitte 2 Rekatlık hacet namazı kılınır namaz sonunda sevilen kişinin sizi sevmesine niyet edilerek 3003 kere Ya Vedud okursunuz kolay ve tesirli bir uygulamadır kolay gelsin sevgiler saygılar

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Kavuşma Duası Budur**

ayrı olduğun sevdiğine kavuşma duası budur sevgili nazarduası okuyucuları tesirli mücerrep bu duanın okunuşunu ve nasıl okunacağını sizlere yazalım

 

okuma yöntemi: Duayı şöyle okuyacaksınız uygun bir vakitte 1001 defa İhlas suresi okunmaya başlanır okuma yapılırken her 100 İhlas sonunda bir kez şu dua okunur

OKUYACAĞINIZ DUADIR:

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyül Kayyümül Melikü Ebced elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun

kolaylıklar dilerim sevgi ve muhabbetle

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Sevdiğini Kendine Bağlama Duası**

sevdiğini kendine bağlamak için sevdiğinin yüzüne okunan dua dır sevgili nazar duası sitemizin okuyucuları sevilen kişi yanınızda iken şu duayı

bismillahirrahmanirahim üskün ve bikudretillahi üskün ve biizzetillahiüskün ve biazametillahi üskün ve bicelalillahi üskün ve muhammed resullahi sallallahu aleyhi vesellem üskü tum tum tum emmen emmen emmen billahil meliki vahidil kahhar

içinizden niyet edip okuduktan sonra suratına doğru üfürün çabuk tesir eden bir duadır sevgi ve muhabbetler

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Sevdiğinin Seni Sevmesi İçin Dua**

sevdiğinin seni sevmesi için okunacak duayı nazarduası sitemizin sevgili okuyucularına yazalım sevmesini istenilen kişi niyetine cuma gecesi yani perşembe gece 12 den sonra 121 kere Min zalike billahi min seddetin leke amin okursanız dileğiniz hasıl olur anne ismiyle berber niyet ederek duayı okumaya başlayın ve 3 hafta tekrar edilebilir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Harika Bir Sevdiğini Aşık Etme Duasıdır**

sevdiği insanı kendine aşık etme duası,sevdiğini kendine bağlama duası,sevdiğini aşık etmek için dua,aradığınız tüm aşık etme duaları nazar duası sitemizde siz değerli okuyuculara sunmaya devam ediyoruz

OKUNACAK SEVGİ DUASI: Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain

OKUMA YÖNTEMİ: bu duayı sevdiğinizinde sizi sevmesi için niyet ederek 3 sabah 100 kere okuyacaksınız değerli dostler inanarak okuyp neticeyi sabır ile bekleyin sevgiler

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Sevdiğinin Aramasını İsteyenler İçin Duası**

seni hiç arayamayan ayrı olduğun sevdiğininin aramasını istiyorsanız değerli okurlar nazarduası sitemizde aradığınız dua formülünü yazıyoruz sizlere

sevdiğinin aramasını isteyenler her gece niyet ederekten 100 kere ya alimül ya habirül ya hakimül ya mübinül ya hadi ya allamül guyub okuyorsunuz 7 gün yapacaksınız okumayı kolaylıklar dilerim

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Sevdiğini Unutmak İçin Duası**

sevdiğini unutma duası burada sevgili okurlar sevgisinden sevgilisinden hayır görmeyen unutup kurtulmak isteyenler için önemli etkili dua yöntemini nazarduası sitemizin okuyucularına yazıyoruz 7 defa Şemhâhîrin esmasını ve natlubun ismiyle beraber şu ayeti tabağa yazıp o suyu su ile silerek için kişi aşık olduğu sevdiği kişiyi unutur,yazılacak ayet “Ve lekad ahidnâ ilâ Âdeme min kablü fenesiye” tarife uygun yaparsanız ve inanarak yaparasan tez vakitte sonuç alırsınız selametle dostlar

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aşık Etme Duaları Yöntemi**

aşık etme duası,aşık etmek için dua,aşk duası,aşık etme duası, bu başlıkta nazarduası sitemizin değerli okurları için yazıyoruz

birini aşık etmek isteyenler 7 uygun bir vakitte 7 kez Yasin suresini okuacaklar ancak her Yasin okumanın ardından 1500 kez Ya Seriyu Ya Mucib esmaları okunur esmalar her 10 esmada birkez Ya Seriyu İsra bi celbi fülanete binti fülanete ilamehabbeti ve meveddeti fülan ibni fülanete

okuyacaksınız ilk fülan yazan yerde talibin ismi ikincisinde kandi isminiz anne ismiyle beraber okunur falandan doğma filan gibi kolay gelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]