**EŞLER ARASI SOĞUKLUK İÇİN MÜKEMMEL DUA**

eşler arasındaki soğukluk için sevgi duası eşler arasını düzelten dua,eşler için dua, buradadır sevgili ve kıymetli nazarduası sitemizin takipçileri

aşağıdaki duayı tatlı bir yiyeceğe okuyp eşinize yedireceksiniz böylece aranız Allah c.c. izni ile düzelecektir

okunacak dua:  Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman

faydalı dualardan yararlanmak için sizi herzaman sitemize bekliyoruz

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Muhabbet İçin Okunacak Süper Bir Dua**

kendi isminizin ebced değeri ve talibi olduğunuz kişinin ebced değerleri toplamına 1667 ilave ederek okuyacağınız duanın kaç kez okunacağını buluyorsunuz

misal sizin isminiz 60 sevdiğiniz kişinin 80 olsun 1667+80+60=1807 duanın okunma sayısı oluyor

okunacak duada budur: senestedricühüm min haysü la yalemün

uygun bir vakitte niyet edilerek çıkan adet kadar okunur

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**ACELE SEVDİĞİNİ GERİ GETİRME DUASI**

acele ve tez vakitte sevdiğini geri getirip hasret olduğu sevdiğine kavuşmak isteyenlerin duası nazarduası.com da dır,oldukça yoğun istekte bulunulan bu konuda gerekli ve faydalı duayı değerli site takipçilerimize yazıyor efendim

duanın okunma günü perşembeyi cuma bağlayan gece 12 sonrasıdır gece yarısı

Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu

bin kere bu duayı okuyacaksınız şu kişiden doğma şu kişinin bana dönmesi gelmesi diyede okuma başında niyet edersiniz sağlıcakla

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

AŞKINA KAVUŞMAK İÇİN DUA BUDUR

NAZARDUASI.COM DA AŞKINA SEVDĞİNE KAVUŞMA DUASI,AYRI OLDUĞUN SEVGİLİYLE BARIŞMAK KAVUŞMAK HASRETİ BİTİRMEK İSTEYEN NAZARDUASI OKURLARI ŞİMDİ YAZACAĞIMIZ BU DUA FORMÜLÜNÜ UYGULASINLAR CUMA SABAH NAMAZI VAKTİ BİRKEZ YASİN SURESİ OKUNARAN ARDINDAN ŞU DUA OKUNUR

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn.Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn.Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn.Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

uygun yerlerde isimleri okumayı unutmayın kolay gelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

SEVDİĞİNİN YANINA GELMESİ İÇİN DUA İSTEYENLERE

sevdiğini muhabbet ve aşkla yanına getirtmek isteyen nazarduası sitemçizin okurlarına faydalı bir dua yöntemi daha yazalım “Yahibbunehüm kehubbillezine amenu eşeddi hubbullahü ve cealeşşemse zıyaen velkamere nurenama bu niyetle Vallahi alimi bizatissudur” bu duayı niyetle hergün okuyanın sevdiği ayağına gelir selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

ETKİLİ BİR SICAKLIK DUASI

aranızda soğukluk olan her kim olursa olsun sevdiğiniz eşiniz vs. muhabbet ve sıcaklık için bir burdak suya 786 kere Bismillahirrahmanirrahim okuyp nefes etsinler ve o suyu aranızın düzelmesi sıcaklık olmasını istediğiniz kişiye içirin anında tesir edecektir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

SEVDİĞİNİN GÖZÜ SENDEN BAŞKASINI GÖRMESİN DİYE

Başlıktan bu duanın okunma amacı anlaşılıyordur değerli okurlar bu tür bir dua için ooldukça talep vardı şimdi sizlere sunuyoruz cuma günü sela vakti abdestinizi alip 2 rekat namaz kilinir önünüze bir sürme alinir.kibleye yönelip 10 tövbe istiğfar 3 selavat,1 fatiha 3 ihlas 7 ayetel kürsi 7 felak 7 nas suresi okunur ve ardindan kuduriye duasi 3 defa ve 1000 adet ya vedud sürmenin üzerine okunup üflenir.o sürmeden gözünüze çekip sevdiğinizin yanina gittiğinizde arzu ettğiniz şey anında gerçekleşecektir selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

AŞKINDAN DELİ DİVANE OLMASI İÇİN ETKİLİ BİR DUA

Sevdiğini kendine bağlayarak deli divane etmek kör kütük aşık etmek isteyen nazarduasi.com sitemizin değerli okurları 17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur sonra 7kerede “Fettahizühü vekiylen ve KanallahüAlimen Hakime.İnnellahe Ala külli şeyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaişşerifetebicelbi ve ihdari” bu duayı okurlarsa talip oldukları matlubunu deli divane kör kütük kendine aşık eder

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

SOĞUTMA DUALARI DUASI ARAYANA

nazarduası.com da en tesirli soğutma duasını yazıyoruz bu duanın tesiri okuyanlar tarafından iyi bilinmektedir ve nazarduası sitemizde sizde faydalanın diye yazıyoruz

bir kimseyi kendinden soğutmak isteyen kişi uygun vakitte niyetle 1378 defa “kale haza firaku beyni ve beynek”  okursa dileği hasıl olur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]