NAZAR DUASI - Part 71
reklam alanı

acele ve tez vakitte sevdiğini geri getirip hasret olduğu sevdiğine kavuşmak isteyenlerin duası nazarduası.com da dır,oldukça yoğun istekte bulunulan bu konuda gerekli ve faydalı duayı değerli site takipçilerimize yazıyor efendim

duanın okunma günü perşembeyi cuma bağlayan gece 12 sonrasıdır gece yarısı

Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu

bin kere bu duayı okuyacaksınız şu kişiden doğma şu kişinin bana dönmesi gelmesi diyede okuma başında niyet edersiniz sağlıcakla

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

NAZARDUASI.COM DA AŞKINA SEVDĞİNE KAVUŞMA DUASI,AYRI OLDUĞUN SEVGİLİYLE BARIŞMAK KAVUŞMAK HASRETİ BİTİRMEK İSTEYEN NAZARDUASI OKURLARI ŞİMDİ YAZACAĞIMIZ BU DUA FORMÜLÜNÜ UYGULASINLAR CUMA SABAH NAMAZI VAKTİ BİRKEZ YASİN SURESİ OKUNARAN ARDINDAN ŞU DUA OKUNUR

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn.Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn.Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn.Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

uygun yerlerde isimleri okumayı unutmayın kolay gelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

sevdiğini muhabbet ve aşkla yanına getirtmek isteyen nazarduası sitemçizin okurlarına faydalı bir dua yöntemi daha yazalım “Yahibbunehüm kehubbillezine amenu eşeddi hubbullahü ve cealeşşemse zıyaen velkamere nurenama bu niyetle Vallahi alimi bizatissudur” bu duayı niyetle hergün okuyanın sevdiği ayağına gelir selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
3
Oca

ETKİLİ BİR SICAKLIK DUASI

   yazan: admin    MUHABBET DUALARI

aranızda soğukluk olan her kim olursa olsun sevdiğiniz eşiniz vs. muhabbet ve sıcaklık için bir burdak suya 786 kere Bismillahirrahmanirrahim okuyp nefes etsinler ve o suyu aranızın düzelmesi sıcaklık olmasını istediğiniz kişiye içirin anında tesir edecektir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Başlıktan bu duanın okunma amacı anlaşılıyordur değerli okurlar bu tür bir dua için ooldukça talep vardı şimdi sizlere sunuyoruz cuma günü sela vakti abdestinizi alip 2 rekat namaz kilinir önünüze bir sürme alinir.kibleye yönelip 10 tövbe istiğfar 3 selavat,1 fatiha 3 ihlas 7 ayetel kürsi 7 felak 7 nas suresi okunur ve ardindan kuduriye duasi 3 defa ve 1000 adet ya vedud sürmenin üzerine okunup üflenir.o sürmeden gözünüze çekip sevdiğinizin yanina gittiğinizde arzu ettğiniz şey anında gerçekleşecektir selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğini kendine bağlayarak deli divane etmek kör kütük aşık etmek isteyen nazarduasi.com sitemizin değerli okurları 17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur sonra 7kerede “Fettahizühü vekiylen ve KanallahüAlimen Hakime.İnnellahe Ala külli şeyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaişşerifetebicelbi ve ihdari” bu duayı okurlarsa talip oldukları matlubunu deli divane kör kütük kendine aşık eder

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
3
Oca

SOĞUTMA DUALARI DUASI ARAYANA

   yazan: admin    MUHABBET DUALARI

nazarduası.com da en tesirli soğutma duasını yazıyoruz bu duanın tesiri okuyanlar tarafından iyi bilinmektedir ve nazarduası sitemizde sizde faydalanın diye yazıyoruz

bir kimseyi kendinden soğutmak isteyen kişi uygun vakitte niyetle 1378 defa “kale haza firaku beyni ve beynek”  okursa dileği hasıl olur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

bu mübarek esmaların birlikte okunmalarının fazileti çoktur sevgi kazanmak maksadı ilede okunmaktadır ayrı olduğnuz insanın niyetinede okuyabilirsiniz kendi durumunuza göre günde 100 her gece okuyarak bir haftada tamamlayabilir veyahut günde 3000 okuyabilirsiniz çünkü bu şekilde yazıldığı gibi okunmasının kesinlik hükmü yokturdur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

BU FORMÜL MÜBAREL AYETEL KÜRSİ YAPILAN DİLEK YÖNTEMİDİR MÜCERREPTİR VE OLDUKÇA ETKİLİDİR DARGIN OLAN BİR KİMSE NİYETİNEDE OKUNURSA O KİŞİ PİŞMANLIK DUYUP TEKRAR SİZE YÖNELİR

OKUMA YÖNTEMİ: Ayetel kürsi  1. Gün 50 defa  2. Gün 170 defa  3. Gün 220 defa  4. Gün 313 defa  5. Gün 50 defa  6. Gün 170 defa  7. Gün 313 kere okunur

faydalı olması dileğimle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

ayrılan insanları biraraya getiren dua yöntemini nazarduası sitemizde sizlere takdim ediyorum kıymetli site takipçilerimiz

bu duayı: Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente

okuma yöntemi: herhangi bir gün uygun vakitte niyet edilip  114 Ya Cami esması okunduktan sonra birkez okumanız gerekiyor okuduğunuzda ayrı olduğunuz insanla barışırsınız kolay gelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]