Her Dilek İçin Etkili Dua

“İbni Mes’ud (r.a) Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “On iki rek’at lık bir namaz vardır.Gece veya gündüz bunu kim,
her rek’atında bir fatiha ve bir de sure okursa,her iki rek’atte bir teşehhüde oturup selam verirse ve son iki rek’atta selam vermeden önce teşehhüde otururken,yedişer defa Fatiha ile Ayetel-kürsiyi okursa hemen ardından,
On kerede “La ilahe illellahu vahdehu la şerikelehu lehül mülkü velehül-hamdü
ve hüve ala külli şeyin kadir.” derse sonra “Ellahümme inni Es’elüke bi ma’kadil-ızzi min arşike ve münteharrahmeti min kitabike ve bismikel-a’zami ve ceddikel-a’la ve kelimetikettammeti en takdıya haceti” duasınıda okursa ve hemen ardından hacetini diler,sonrada başını kaldırıp sağına soluna selam verir.(Yani bu şekilde namaz kılarsa vurgulama hataları olabilir.)
Allah onun hacetini verir.
Sonrada Hz.Peygamberimiz şöyle buyurmuş “Bunu art düşüncelilere öğretmeyin.Çünkü bu müstecab olan bir duadır.(Yani onlarda bu namazı kılarlarsa onlarında dilekleri kabul olur.) buyurdu.
Peki neden böyle söylemişti efendimiz?
1o kere okuyacağımız duanın içinde ismi azam bulunmaktadır.Ve ismi azam ile tam bir ihlas ile okunan dualar reddolunmaz.
Bu duayı internette hiç bir yerde bulamadım.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*