Bırakıp Giden Birini Geri Getirmek İçin Dua

Şimdi bir güzel abdest alın 2 rekat namaz kılın Allah-ü Teala’ya yakarıp niyetinizi halis duygularla yapın ve besmele ile başlayın. Allah yapacağınız duaları şimdiden kabul etsin inşallah.

* 21 Estağfirullahel aziyme ve etübü ileyh
* 21 Salavat
* 3 İhlas 1 fatiha 1 ayet el kürsi oku
* sonra 40 kere;
Bismillahirrahmanirrahim
Elif lam mim.zalikel kitab, la raybe fiyh, hüden lil müttekıyn elleziyne yü’minüne bilğaybi, ve yukiymünes salate ve mimma razaknahüm yünfikuun velleziyne yüminüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil’ahireti hüm yükınün ülaike ala hüden min rabbihim, ve ülaike hümülmüflihün.
duasını okuyun bu uygulamaya 40 gün devam edin eğer giden eş yada sevgili çok ciddi sebeplerden gitmemişse dönecektir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşimle muhabbetimi nasıl çoğaltırım

Aşağıda yazılı esmaları her gün 70 defa okuyun. Herkesten sevgi ve muhabbet görür, her türlü ihtiyaçtan kurtulursunuz. Kısmeti kapalı olan kişiler için ilaç gibidir.
Okunacak Dua:
Allahümme ya ğaniyyü ya hamiydü ya mübdiü ya müıydü ya fealün li ma yüriydü ya rahıymü ya vedüdü ekfini bi halalike an haramike ve bi taatike an ma’sıyyetike ve bi fadlıke ammen sivak.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğini görmek için dua

Aşkınız, sevdiğiniz, hayat arkadaşınız dediğiniz kişiye tez elden kavuşmak için bu etkili duayı okumanız halinde Allah’ın izniyle o kişi size en yakın zamanda gelecektir.,

Felak- nas – ayetel kürsi hemen herkez nazar-büyü- müsibet kaza bela için okunduğunu bilir. 3-7 sayısız hatta.

Namazdan sonra dualarınıza başlamadan evvel yahut sırf bu sürelerle yapacağınız dua için; Mümkünse sevdiğinizle sizin resminizi yanyana koyup namazdan sonra bu süreleri okuyup , sizin kavuşmanıza yada huzursuz olmanıza engel olabilecek her türlü müsibetin nazarın büyünün ortadan kalkması dua edip Allaha yalvarıp ikinizin arasına üfleyin. Resim yoksa o kişiye yoğunlaşarakda yapabilirisiniz. Hatta fiil süresi ni ilave edin. Sizin mutlu olmanızı isteyen düşmanlarınız için faydalı olacakdır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocanın aldatmasını önlemek için dua

Bir arabi ayın ilk Cuma günü sala verilmeden önce aşağıdaki Ayetleri bir miktar yumuşak Tuz üzerine (71) yetmişbir defa okuyup üfledikten sonra ateşte yakarsan, matlubun duramayıp yanına gelir .
Tuz üzerine okunacak Ayetler budur :
Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah. Kale men yuhyil ızame ve hiye ra mim. Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alim. Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdarinaran fe iza entüm minhü tükıdun. Allahümme inni akadtü ve ahraktü kalbe ve lisani fülan ibni fülane ila mehabbeti fülane binti fülane. Bi hakkı ve bi hürmeti İyya ke na’bü ve iyya kenestein.
Okuduktan sonra tuzu ateş üzerine serpip, “Fülan oğlu fülane, fülane kızı fülanenin aşkından kararsız olsun. Bu tuzun yandığı gibi talibe matlub böyle aşkından yansın “ dersin. Allah c.c. ın izniyle istediğin şey gerçekleşir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evini ihmal eden koca için dua

evini ihmal eden ya da sebepsiz yere evinden uzaklaşan nereye gittiği ve nerede olduğu belli bile olmayan bir kimseyi geri evine,ailesine döndürmeyi arzu eden bir kimse, tenha bir yere çekilerek 17 defa aşağıdaki ayeti kerimeleri okur.Sonra Peygamber efendimize 100 defa salatü selam getirir.Hemen akabinde 3 defa Yasini şerif, üç Ayetel kürsü ve kırkbir defada Leheb(Tebbet) suresini okur.Bütün bu okumalar bitiminde alttaki niyet duasını okur ise, geri dönmesi beklenilen kişi kısa zamanda mutlaka geri döndüğü görülür.
on yedi defa okunacak ayetler şunlardır;
Kul uhiye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semi’na kur’anen’aceben
Yehdi ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden
Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve la velede
ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatata
Okuma işlemleri bitince söylenecek niyet duası;
Fa’lem ennehu la ilahe illallahu Ya Rahmanü fettehizhü vekilen ve kanellahü alimen hakima
Allahümme heyyic kalbe fülan bin fülan hatta yercia ila mehallihi bihakki kelamikel kerim ve bi hakki esmaikel ızam* Ve birahmetike Ya erhamerrahimin* La feta illa ali, la seyfa illa zülfikar*…..

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

İş Bulma Duası

Yusuf Suresi Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler, önemli mesajlar verilmektedir. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur.
Kişi 54 – 55 – 56.cı ayetleri her namazdan sonra 5 kere okuduğu taktirde biiznillah tez vakitte iş bulur.

54. وَقَالَالْمَلِكُائْتُونِيبِهِأَسْتَخْلِصْهُلِنَفْس ِيفَلَمَّاكَلَّمَهُقَالَإِنَّكَالْيَوْمَلَدَيْنَام ِكِينٌأَمِينٌ
55. قَالَاجْعَلْنِيعَلَىخَزَآئِنِالأَرْضِإِنِّيحَفِيظٌ عَلِيمٌ
56. وَكَذَلِكَمَكَّنِّالِيُوسُفَفِيالأَرْضِيَتَبَوَّأُ مِنْهَاحَيْثُيَشَاءُنُصِيبُبِرَحْمَتِنَامَننَّشَاء وَلاَنُضِيعُأَجْرَالْمُحْسِنِينَ

Arapça okunuşu
54. Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
55. Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım
56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın

Türkçe Meali
54. Kral dedi ki: Onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca: Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin, dedi.
55. “Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu işi bilirim” dedi.
56. Ve böylece Yusuf’a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Ve güzel davrananların mükâfatını zayi etmeyiz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Yüksek Mevki Duası

Her Kim Bu Ayeti 7 Yıl Günde 11 Kere Okursa

Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard, yetebevveu minhâ haysu yeşâ’, nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn muhsinîne

Ve işte böylece Yusuf (A.S)’ı yeryüzünde yerleştirdik mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün, dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Her Dilek İçin Etkili Dua

“İbni Mes’ud (r.a) Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “On iki rek’at lık bir namaz vardır.Gece veya gündüz bunu kim,
her rek’atında bir fatiha ve bir de sure okursa,her iki rek’atte bir teşehhüde oturup selam verirse ve son iki rek’atta selam vermeden önce teşehhüde otururken,yedişer defa Fatiha ile Ayetel-kürsiyi okursa hemen ardından,
On kerede “La ilahe illellahu vahdehu la şerikelehu lehül mülkü velehül-hamdü
ve hüve ala külli şeyin kadir.” derse sonra “Ellahümme inni Es’elüke bi ma’kadil-ızzi min arşike ve münteharrahmeti min kitabike ve bismikel-a’zami ve ceddikel-a’la ve kelimetikettammeti en takdıya haceti” duasınıda okursa ve hemen ardından hacetini diler,sonrada başını kaldırıp sağına soluna selam verir.(Yani bu şekilde namaz kılarsa vurgulama hataları olabilir.)
Allah onun hacetini verir.
Sonrada Hz.Peygamberimiz şöyle buyurmuş “Bunu art düşüncelilere öğretmeyin.Çünkü bu müstecab olan bir duadır.(Yani onlarda bu namazı kılarlarsa onlarında dilekleri kabul olur.) buyurdu.
Peki neden böyle söylemişti efendimiz?
1o kere okuyacağımız duanın içinde ismi azam bulunmaktadır.Ve ismi azam ile tam bir ihlas ile okunan dualar reddolunmaz.
Bu duayı internette hiç bir yerde bulamadım.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]