Kendimden Ayırmak için Okunacak Dua

Dualar ile yapılan etkili ayrılık işlemleri vardır. Dualar ile etkili çözüme ulaşmak mümkün olabilir. İki kişiyi ayırma büyüsü, iki kişiyi ayırma büyüleri, uzaktan yapılan ayırma büyüleri ile yapılır. Çünkü ayrılmasını istediğiniz kişilere bir şey verme, yedirme, içirme şansınız her zaman olmayabilir. Uzaktan yapılan ayırma büyülerinde ayrılması istenilen kişileri görmek gerekmez. Haberleri olmadan yapılır. Okunacak dualara örnek verecek olursak;BismillâhirrahmânirrahıymAllâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

etkiliduayapanmedyumhocalar

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğimle Aramızı Düzeltme Duası

Barıştırma araları düzeltme güzel istek ve arzular arasında yer alır. Eş, sevgili vey nişanlıların barışmaları tekrar bir araya gelmeleri ara düzeltmeleri sorunlar karşısında çok sık tercih ediliyor. Küslerin barışmaları için okunacak dualardır. Etkili ve kolay olan tesirli çalışmalar ile sonuç alınır. Çıkan bazı tatsız olanlar sonucunda küsen eş veya nişanlının barışması için okunan dualardır. Dua temiz ve saf duygular ile yapılan halis niyetlerin sonucunda yüksek olasılıklarda başarılı sonuçlar verir. Barışma duası için okunacak bir çok ism-i şerif ve ayeti celileler vardır. Nitekim yeterli bilgiye sahip olunmadığında kişi bunu tek başına çözemeyebilir. Aralarında küslük olan erkek veya kadının doğduğu zaman bilgileri ya da yüzleri belirgin olan resimleri sayesinde bir takım çalışmalar yapmakta mümkün. Günümüzde insanlar bu tarz sorular için işinin ehli uzman medyum veya hocalar arayışı içersine girer. Doğru ve bilir kişinin anlatmış olduğu detaylar sizi sonuca götürmek için yeterince doğru kılınabilir. Profesyonel destek alarak bu dileğinizin gerçek olmasını istiyorsanız doğru kişiyle iletişim halinde olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Bunların dışında çok etkili telkinler verilen kendiniz uygulayabileceğiniz bazı tertiplere de yer verilmektedir.

esiminasikolmasiicinbuyu

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Çok Etkili Evlenme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kimi zaman birbiri ile çok iyi geçinen insanlar, kimi zaman ise bu durumdan sıyrılarak sanki şeytana hizmet eder gibi kin ve düşmanlık duyguları ile dolup taşarlar. Bu noktada olması gereken ise sevginin ve güzelliğin hakim kılınmasıdır. Fakat her nedense insanlar kızmaya, nefrete ve şiddete daha eğilimlidir. Kimi zaman bunların olması bazı noktalarda iyi de olabilir. Örneğin gözünü saflık bürüyen insanlar kendilerine yapılanları ve duydukları zararları göremeyebilirler. Bunun için de nefret büyüsüne ihtiyaç duyulur. Çünkü kimi insan vardır gözünü hayata karşı açamaz. Ya da kimi insanlar vardır birliktelikleri çok kişilere zarar verir. Tüm bunların aşıldığı noktada ise işler yoluna girecektir. Bunun için de nefret büyüsünden yararlanılabilir. Yani medyumlara gidilerek kolay ve pratik bir biçimde nefret büyüleri yaptırılır.
Dileyen herkesin faydalanabileceği bu büyü bazen kötü amaçlar ile de kullanılır. Örneğin birbirini sevmeyen insanların karşı tarafa zarar vermek için nefret büyüsünü yaptırdığı bilinir. Bunun yanı sıra yine benzer şekilde yaptırılarak müttefiklerin birbirlerinden nefret etmesi ve karşı tarafa etkili bir zarar verme de söz konusu uygulama ile sağlanır. Tüm bunları düşününce de medyumların daha sert ve keskin hamleler yapması gerektiği anlaşılır. Medyumlar ise kendilerine gelenleri geri çevirmezler ve büyüleri tamamlarlar. Herhangi bir meta ve fotoğraf üzerine dualar ve farklı sözler sarf edilerek büyü tamamlanır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sağlık ve Mutluluk için Yapılan Büyüler

Günümüzde çok sayıda insan gerek farklı mikroplar yüzünden, gerek stres ve benzeri faktörlerden dolayı çok kötü hastalıklara yakalanabilmektedirler. Bu hastalıkların genelinde görülen durum ise kişinin en zayıf hissettiği anlarda daha da sıkıntıya düşmesi ve sağlık açısından kalıcı hasarların görülmesidir. Ancak bu ve benzer sorunlar ile boğuşan insanlar hem vücutlarına iyi bakarak, hem de düzgün ve düzenli beslenerek daha kaliteli ve daha rahat bir hayat sürebilirler. Fakat, kimi zaman, insan ne yaparsa yapsın temel sağlık sıkıntılarının önüne geçemeyebilir. Bu noktada ise devreye alternatif çözümler girmektedir. Örneğin büyüler bunlar arasında yer alır. İlk çağlardan günümüze kadar medyumların kendilerine has metotlar kullanarak yaptıkları büyü türleri ciddi manada etkili olurken sağlık büyüsü de bu büyülerden biri olarak kolaylıkla uygulanır. Söz konusu büyünün etki alanı ise hayli geniştir. Dileyen herkes hem kendisi, hem de sevdikleri için bu büyüleri yaptırabilir.
Öte yandan insanların bazı durumlarda sağlık büyüsüne daha çok ihtiyacı olur. Ameliyata girecek olan, bir türlü hastalıklarını atlatamayan, benzer sorunları üst üste yaşayan ve vücudunda da psikolojisinde de ağır hasarlar meydana gelen kimseler medyumlara giderek bu sorunları paylaşırlar. Söz konusu sıkıntıların geçmesi için sağlık büyüsü yapan medyumlar, aynı zamanda kendilerine başkaları için gelen kimseleri de kırmazlar. Sağlık büyüsü kısa sürede çok etkili şekilde hedef kişilere nüfuz edecektir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

İlişkinizi kıskananlara karşı nazar duası

nazara karşı okunacak etkili ayetlerden biri 3-5-7 kere okuyunuz.

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).

Ve inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler….

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazar için okunacak en etkili dua

Nazarın var olduğu ne olduğunu ve insana olan zararlarını az çok hepiniz bilmektesinizdir
Allah c.c. her derde bir deva yaratmıştır nazardan korunmakta mümkündür

şimdi bana çok nazar değiyor nasıl korunabilirim diyen değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz için nazar için okunabilen ayetleri yazalım
.
nazar için Kalem suresi ellibir ve elliki ayetler yani

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kötü Göz ve Nazarlardan Kocamı Koruma Duası

Kem göz ve nazardan bir kimseyi veya kendinizi korumanız amacıyla okunan duadır. Bu ayet-i kerimeleri hergün tekrar eden bir kimse için bu kötü durumlar Allah’ın izniyle olmaz.
Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kötü Göz ve Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua

Aşağıdaki duaları okuyan kimse Allah’ın izniye büyü ve nazardan Korunur.

Kehf Suresin’den şu ayet okunmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

“Ve lev iz dehalte cenneteke kulte mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.”

Kendi bağına girdiğin zaman, Mâ şâellâhu (Allah’ın dediği olur) kuvvet ve kudret ancak Allah’a mahsustur,deseydin ya!

Fatiha,Ayetü’l-Kürsi,İhlâs,Felâk ve Nâs Surelerini çok okuyun.

Şu dualar okunmalıdır.

“Euzü bi kelimâtillahit tâmmâti min şerri mâ halak.”
(Yarattığı şeylerin şerrinde, Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.)

“Euzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min külli şaytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.”
“Bütün şeytanlarda,zararlı hayvanlardan ve bütün kem gözlerden, Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.”

“Euzü bi kelmâtillâhit tâmmâtilleti lâ yücâvizühünne berrun ve lâ fâcirun min şerri mâ haleka ve berae ve zerâe ve min şerri ma yenzilü mines semâi ve min şerri mâ ya’rucü fihâ ve min şerri mâ zerae fil erdi ve min şerri mâ yahrucü minhâ ve min şerri fitnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikın illâ târıkın yatruku bi hayrin yâ rahmân.”

“Hiç bir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah(cc)’ın ayaratıp meydana getirdiği şeylerin şerrinde.Gökten inenlerin ve yerde çıkanların şerrinden.Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden.İyilik için kapı çalan hariç, her kapı çalanın şerrinden Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınırım.Ey Rahman olan Allah’ım.”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilimin rüyasına girmek istiyorum

Sevdiğin bir kimsenin rüyasına girmek ve rüyasında iken celb etmek istersen;
Fatiha suresi 3 defa okumadan önce aşağıdaki sözleri 33 defa zikredersen, matlubunu rüyasında iken ona güzel görünüp muhabbetinle celb edersin:
“Akaddu nevme —matlubun ismi— ala muhabbeti —kendi isminiz— ve aşkı bi hurmetis suretil Fatiha.”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]