İlişkinizi kıskananlara karşı nazar duası

nazara karşı okunacak etkili ayetlerden biri 3-5-7 kere okuyunuz.

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).

Ve inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler….

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazar için okunacak en etkili dua

Nazarın var olduğu ne olduğunu ve insana olan zararlarını az çok hepiniz bilmektesinizdir
Allah c.c. her derde bir deva yaratmıştır nazardan korunmakta mümkündür

şimdi bana çok nazar değiyor nasıl korunabilirim diyen değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz için nazar için okunabilen ayetleri yazalım
.
nazar için Kalem suresi ellibir ve elliki ayetler yani

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kötü Göz ve Nazarlardan Kocamı Koruma Duası

Kem göz ve nazardan bir kimseyi veya kendinizi korumanız amacıyla okunan duadır. Bu ayet-i kerimeleri hergün tekrar eden bir kimse için bu kötü durumlar Allah’ın izniyle olmaz.
Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kötü Göz ve Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua

Aşağıdaki duaları okuyan kimse Allah’ın izniye büyü ve nazardan Korunur.

Kehf Suresin’den şu ayet okunmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

“Ve lev iz dehalte cenneteke kulte mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.”

Kendi bağına girdiğin zaman, Mâ şâellâhu (Allah’ın dediği olur) kuvvet ve kudret ancak Allah’a mahsustur,deseydin ya!

Fatiha,Ayetü’l-Kürsi,İhlâs,Felâk ve Nâs Surelerini çok okuyun.

Şu dualar okunmalıdır.

“Euzü bi kelimâtillahit tâmmâti min şerri mâ halak.”
(Yarattığı şeylerin şerrinde, Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.)

“Euzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min külli şaytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.”
“Bütün şeytanlarda,zararlı hayvanlardan ve bütün kem gözlerden, Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.”

“Euzü bi kelmâtillâhit tâmmâtilleti lâ yücâvizühünne berrun ve lâ fâcirun min şerri mâ haleka ve berae ve zerâe ve min şerri ma yenzilü mines semâi ve min şerri mâ ya’rucü fihâ ve min şerri mâ zerae fil erdi ve min şerri mâ yahrucü minhâ ve min şerri fitnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikın illâ târıkın yatruku bi hayrin yâ rahmân.”

“Hiç bir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah(cc)’ın ayaratıp meydana getirdiği şeylerin şerrinde.Gökten inenlerin ve yerde çıkanların şerrinden.Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden.İyilik için kapı çalan hariç, her kapı çalanın şerrinden Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınırım.Ey Rahman olan Allah’ım.”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilimin rüyasına girmek istiyorum

Sevdiğin bir kimsenin rüyasına girmek ve rüyasında iken celb etmek istersen;
Fatiha suresi 3 defa okumadan önce aşağıdaki sözleri 33 defa zikredersen, matlubunu rüyasında iken ona güzel görünüp muhabbetinle celb edersin:
“Akaddu nevme —matlubun ismi— ala muhabbeti —kendi isminiz— ve aşkı bi hurmetis suretil Fatiha.”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşim eskisi gibi sıcak davranmıyor

faydalı ve tesirli eşler arası soğukluk için dua okunuşu <<>>
eşinizle aranızın düzelmesi için bu yazdığım duayı tatlı bir yiyeceğe okuyup eşe yedireceksiniz değerli kardeşler.dua ile beraber 298 Er Rahman esması okunacaktır.biiznillah tez vakitte eşlerin arasındaki soğukluğun giderilmesine faidesi olacaktır.anlaşılmayan bir husus olursa konuya yazarsınız..

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eski sevgilimin aramasını istiyorum

cumartesi gecesi saat 12 de başlayarak aşağıdaki sözleri bir kağıda 6111 defa yazın…..amakurşun kalemle…..

””” emmaltu nu her”””( yazılcak soz )

sonra en sondan başlayarak teker teker silin ve her sildiğinizde

”'”emmaltu nu mar””” deyin. ( denılcek soz )

bittikten sonra saat tutun 13 saat içinde sizi kesın arar….

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocayı kaybetmemek için dua

İlk gece 1000 kere 2.Gece 3000 kere 3.Gece 6000 kere YA VEDÜD oku ve her 100 kere aşağıdaki duayı oku ve bu duadan bir tane daha yazıp kapının kenarına as, yerleştir.

ALLAHÜMME YA VEDÜD YA VEDÜD YA VEDÜD YA ZEL ARŞİL MECİD YA MÜBDİ-U YA MUİYD YA FE’ALU LİMA YURİD ES ELÜKE Bİ NURİ VECHİKE VE SEYRANİ HÜBBİKE VE KULUBİ ENBİYAİKE VE EVLİYAİKE EN TELKİYE SECUCİN AHİN KECUCİN AHİN RECUCİN AHİN ŞECUCİN AHİN TECUCİN AHİN SECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİNZECUCİN AHİN DECUCİN AHİN ZECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİN

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevipte birleşeyemeyenler için dua

Eğer ki severek ayrılan bir kimse iseniz bu duayı Allah’ın izni ilke sevdiğiniz insana kısa süre içerisinde kavuşacaksınızdır. Etkili ve güzel bir duadır. Allah sizin dualarınızı kabul etsin.
İbn-i Ebi’d Dünya, İbrahim İbn-i Hallad (r.a) rivayet ediyor. İbn-i Hallad:
Cibril-i Emin, Yakub Aleyhisselam’a geldi. Hz. Yakub kendisinin hasret halinden bahsetti. Cibril-i Emin:
“Size bir dua ögreteyim, Onu okursanız Cenab-ı Hak size ferahlık verir. Arzunuz yerine gelir” dedi!

Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.
“Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah’ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği (Rabbim)! Benim bu sıkıntımı gider.” duasını talim etti. Yakub Aleyhisselam, bu duayı okuyunca Yusuf Aleyhisselam’dan haber geldi. diyor.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]