Her Ne Amacınız Varsa Ulaşmak İçin Dua

Gazzali Buyurmuş Ki Maksadına Ulaşmak İçin,İnsanlar Arasında Kabul Görmek Ve Saadet İçinde Olmayı Dilersen Şu Zikirlere Devam Et.

Cuma Günü: Allah (1000) Defa
C.Tesi Günü:La İlahe İllellah (1000)Defa
Pazar Günü:Ya Hayyu Ya Kayyum (1000) Defa
P.Tesi Günü:La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim(1000)Defa
Salı Günü:Allahümme Salli Ala Seyidina Muhammed(1000)Defa
Çarşmba Gnü: Estağfirullahel Azıym(1000)Defa
Perşmbe Gnü:Sübhanellahi Ve Bi Hamdih(1000)Defa

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğinle Barışıp Eskisi Gibi Olması İçin Dua

bismillahirrahmanirrahıym
Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah….

okuduğun kağıdı katlayıp bir gevşenlik içine koy ve boynunda taşı.Ertesi gün tekrar okunacak olursa yine bu kağıda okunacak.

bu dua günde 44 defa okunur. ilk 5 okumakda diyor sevdiğinin aklı seni düşünmeye başlar.10 a geldiğinde beyninde zonklamak olur senin düşüncelerin.20 ye geldiğinde sana karşı anlamsız sevgi besler.sanki acımak gibi gözleri seni düşünür. 44 ü tamamladığında sana aşık olur.Okumayı bırakmayın biryerde karşı koyamaz birden bire aşık olmasına kendide kendisine inanamaz gerekirse üst üste hergün okuyun.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kalp Gözünü Açmak İçin Etkili Dua

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun. kaf suresinin 22. ayetidir bu ayeti günde 2027 defa zikredenin basireti ( kalp gözü ) biiznillahi tela Allah c.c izini ile açılır ve güzünün öünden hizli nurlar geçtiğini görürsün rüyanda ruhani alemden bilgi alırsın bir hadimde elde edilebileceğini duydum

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası

Ya Vedud esması nın aşık terkibidir değerli kardeşlerimiz,mücerreptir yani faydası görülmüş bir okumadır sizlerde faydasını görürsünüz inşallah

muhabbette uygun saatte önce abdest alınır sonra 2 rekat hacet namazı kılınır daha sonra secdeden kalkmadan üçbinüç (3003) defa Ya Vedud esması zikredilir ne niyet edilir

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Etkili Nazar Duası

Aralarının cok iyi oldugu, hic bir sorun bulunmadigi halde eşlerin anidan birbirine karşı gecimsizlik gostermeleri,
birbirlerinin kalplerini kırma durumunda, evliliklerinin baskaları tarafından nazara geldigi, bu mutlulugu bazı kisilerin ki
bunlar en yakınları bile olabilir kıskandıgı , cekemedigi , nazar ettigi : karı- kocanın kavgalarından mutsuzluk duyacak
insanların nazarından korumak ve tekrar mutlu eski gunlere donmek icin:

Karı-koca bir ocagin yanına , birbirlerinin yuzlerini gorebilicek sekilde oturtulduktan sonra ayrı ayrı 41 bismillah 7 tovbe
estağfurullahsöylemeleri ve ocaga dogru üflemeleri istenir. Bir bardak suyun içine iki kaşık bal koyarak karıstırıldıktan sonra
2 rekat niyaz namazı kılınıp bardaga dogru uflenip ballı suyun ilk yarısını erkege 3 bismillah cektirerek kalan yarısı ise yine aynı sekilde kadına icirilir.

Ardından yesil bir iplikle karı-koca serce parmaklarından birbirine baglanarak 3 elham 7 kulhuvallah okunduktan sonra iplik ortadan kopartılır.

Bismillah ya Allah, Bismillah ya ilah, Bismillah ya settar, Bismillah ya gaffar, Bismillah ya hafız, Bismillah ya Kafi,
Bismillah ya Şafi ve Allah, Allah, Allah hu mırıldanarak kişilerin yüzlerine dogru üflenir.

Karı-koca gittinden sonra asagida sekli gorulen muska , beyaz bir muşambanın parlak olan yüzüne yazıldıktan sonra 41 kez ya gaffar diye mırıldanilir ve üflenir.
Ardından muşamba 7 kat katlandıktan sonra yeşil bir beze 41 dikişle birlik 41 Muhabbet daim, Rabıta kaim, Allah kerim, Allah alim
Ve Celle celalihu denilerek dikilir.

Ertesi gunu muska kocaya teslim edildikten sonra karısı evde kendi bildigi bir yere saklar.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sihir,Nazar Ve Büyülerden Korunmak İçin Etkili Dua

Sihir ve büyülere karşı bu duayı okumanız size çok fayda sağlıyacaktır.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Hassantu nefsi ve ehli ve men hadaranî ev ğâbe annî bilhayyillezî lâ yemut, ve elce?tü zahrî fî hıfzî zêlike lilhayyil kayyûm ve asbahtu (akşam okununca ve emseytü) fî civêrillehillezî lâ yurâmu ve lâ yüstebâhu ve fî zimmetihi ve damânihillezî lâ yuhfaru damânun indehü, festemsektü bil urvetillêhil vüskâ, Rabbi ve Rabbissemêvêti vel ardi, lâ ilâhe illê hüve fettehizhü vekîle, tevekkeltü alallâh, va?tasamtu billêh ve fevvadtu emri ilallah, ni?mel kâdirullah, fallahu hayrun hafizân ve hüve erhamurrâhimîn ve sallallahu alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem, adede halkihi ve rıdâe nefsihi ve zinete arşihi ve midêde kelimêtih. (ve 7 defa) lekad cêeküm rasûlummin enfüsiküm azîzün, aleyhi mâ anittüm harîsün, aleyküm bil mü?minîne raûfurrahim, fein tevellev fekul hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azîm.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazar İçi Denenmiş Etkili Dua

Nazar için okunacak bir duadır.Okumanızda çok fayda var diyebiliriz.

Nazar için aşağıdaki dua bir kağıt üzerine yazıldıktan sonra nazar olan kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c.
ın izniyle nazardan emin olur.
Yazılacak Ayet ve dua budur:

بِسْمِ اللهِ عَظِيمِ الشَّأْنِ بِسْمِ اللهِ جَلِيلُ الْبُرْهَانِ مَاشَاءَ اللهُ كَانَ حَبَسَ حَابِسٌ وَحَجَرٌ يَابِسٌ وَشِهَابٌ قَابِسٌ اَلَّهُهَّ اُرْدُدْ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ وَعَلَى اًَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْهِ وَفِى كَبِدِهِ وَكِلْيَتِهِ عَظْمًا رَقِيقًا وَلَحْمًا دَقِيقًا فِيمَا يَلِيقِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْتَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ

Bismillâhi azîmüş şe’ni bismillâhicelîlül burhâni mâşâallâhü kâne habese hâbisün ve hacerun yâbisun ve şihâbün kâbisun allâhümme ürdüd aynel âini aleyhi ve alâ ehabbün nâsi ileyhi ve fî kebidihi ve kilyetihi azman rakîkan ve lahmen dekîkan fîmâ yelîk Ferciıl basara hel terâ fütûr. Sümmerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsian ve hüve hasîr.
Nazar için: Fatiha, Muavvezeteyn, İhlas ve Kevser surelerini yazıp nazar olan kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah’ın izniyle nazardan emin olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bereket Ve Bolluğa Nazar Değmiş İse Okunacak Dua

Evinizde bolluk bereket yağsın evinize damınıza bulgur yağsın ahırlarınızda hayvanlar yatacak yer bulamasın evinizde tarhana eksik olmasın gece gündüz 40bin melek bereket için size dua etsin istiyorsanız okuyunuz
Kamerin Hut burcunda olduğu ve saatin said bulunduğu bir sırada Besmele-i Şerife’yi bir parça ceylan derisine yazıp başında taşıyan kimse bütün ömrü hayatını refah ve saadet ile geçirir; nefsinde, malında, evlat ve iyalinde ikrah eylediği bir hal vaki olmaz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]